Seznam akcí projektu iKAP JMK II pro veřejnost

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 3
Informace o akci:

STEAM klub pro středoškoláky z Jihomoravského kraje

Téma: Poznej svět architektury a městského plánování

Čas konání a program jednotlivých setkání upřesníme v září.

Účastník klubu dostane příležitost se seznámit blíže s prací týmu architektů, jejichž úkolem je připravovat nový Územní plán města Brna, navrhovat urbanistické a dopravní studie, podílet se zkvalitňování veřejného prostoru nebo organizovat architektonické soutěže a koordinovat výstavbu protipovodňových opatření. 

Součástí je:

 • exkurze za architekturou města, ve kterém se dobře žije, na Fakultu architektury VUT Brno apod.
 • diskuse s odborníky, 
 • 8 setkání týmu za pololetí, celkem 20 h,
 • minikurz prezentačních dovedností,
 • závěrečný STEAM Slam – prezentace prací a setkání s výherci SOČ, výzkumníky, Ph. D. studenty,
 • certifikát o absolvování - možno vložit do žákovského ePortfolia na https://www.startid.cz/,
 • možnost navázat prací v SOČ,
 • účast ZDARMA.
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 6
Informace o akci:

 

STEAM klub pro středoškoláky z Jihomoravského kraje

 

Téma: Objevujeme počítačovou lingvistiku: Cesta do světa jazyka a technologie

Školitel: Mgr. Hana Žižková, Ph.D. 


Čas konání a program jednotlivých setkání upřesníme v září.

 

"Objevujeme počítačovou lingvistiku" je pro zájemce o propojení jazyka a technologie. Účastníci se zúčastní příkladů a krátkých demonstrací, které jim přiblíží témata a problémy, jež tato disciplína řeší. Během setkání se seznámí s různými počítačovými nástroji pro analýzu a zpracování textu, které si i sami vyzkouší. Tato akce kombinuje lingvistický výzkum se strojovým zpracováním textu. Každý účastník bude součástí malého lingvistického výzkumu, kde se naučí sbírat lingvistická data a analyzovat je pomocí dostupných softwarových nástrojů. Vedle zpracování dat se také zaměříme na techniky vizualizace získaných výsledků výzkumu. Setkání klubu nabízí středoškolákům jedinečnou příležitost prozkoumat spojení mezi jazykem a technologií, získat praktické dovednosti v oblasti analýzy a vizualizace textových dat a zlepšit porozumění lingvistického výzkumu.

 

Součástí je:

 • 8 setkání týmu za pololetí, celkem 20 h,
 • minikurz prezentačních dovedností,
 • závěrečný STEAM Slam – prezentace prací a setkání s výherci SOČ, výzkumníky, Ph. D. studenty,
 • certifikát o absolvování - možno vložit do žákovského ePortfolia na https://www.startid.cz/,
 • možnost navázat prací v SOČ,
 • účast ZDARMA.

 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 5
Informace o akci:

STEAM klub pro středoškoláky z Jihomoravského kraje

 

Téma: Mechanika lidských kloubů

 

Školitel: Ing. Pavel Čípek, Ph.D.

Čas konání a program jednotlivých setkání upřesníme v září.

Jak věda a technologie společně posouvají medicínu vpřed? Prozkoumáme strukturu a funkci lidských kloubů. Pochopíme, jak tření ovlivňuje jejich pohyb. Zjistíme, jak se chovají lidské klouby z hlediska tření, opotřebení a mazání a jaké důsledky to má pro naše tělo. Porozumíme, co se stane, když lidský kloub přestane fungovat a jaké možnosti máme pro jeho opravu či nahrazení. Proč je někdy nezbytné nahradit lidský kloub za umělý? Objasníme výhody a nevýhody. Proč je lidský kloub lepší? Čekají nás laboratorní ukázky toho, jak probíhá výzkum v tomto oboru a budeme testovat různé typy umělých kloubů.

 

Součástí je:

 • exkurze do Anatomického muzeua prof. Karla Žlábka  a na pracoviště FSI, kde se seznámíš s laboratořemi, výzkumem zde probíhajícím a prostředím na vysoké škole

 • 8 setkání týmu za pololetí, celkem 20 h,

 • minikurz prezentačních dovedností,

 • závěrečný STEAM Slam – prezentace prací a setkání s výherci SOČ, výzkumníky, Ph. D. studenty,

 • certifikát o absolvování - možno vložit do žákovského ePortfolia na https://www.startid.cz/,

 • možnost navázat prací v SOČ,

 • účast ZDARMA.

 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 4
Informace o akci:

 

STEAM klub pro středoškoláky z Jihomoravského kraje

Téma: Prototypování s využitím 3D tisku

Školitel: Ing. Michal Michalec, Ph.D.

Čas konání a program jednotlivých setkání upřesníme v září.

Budeme se věnovat 3D modelování, návrhu a výrobě prototypu dálkově ovládaného vozítka s využitím 3D tisku, vše v kontextu probíhajícího výzkumu. Začneme jednoduchými základy 3D modelování v prostředí Autodesk Inventor. Naučíme se exportovat data pro 3D tisk a nastavit 3D tiskárnu.  Vytvoříme prototyp dálkově ovládaného autíčka z vymodelovaných dílů a sestavíme ho do funkčního celku. Vozítko podrobíme testům, zda splňuje požadavky.

Součástí je:

 • exkurze na pracoviště FSI, kde si ukážeme laboratoře a dílny, seznámíš se s technickými studentskými projekty, jako např. Formula Student, Pneumobil, Chicken Wings.
 • 8 setkání týmu za pololetí, celkem 20 h,
 • minikurz prezentačních dovedností,
 • závěrečný STEAM Slam – prezentace prací a setkání s výherci SOČ, výzkumníky, Ph. D. studenty,
 • certifikát o absolvování - možno vložit do žákovského ePortfolia na https://www.startid.cz/,
 • možnost navázat prací v SOČ,
 • účast ZDARMA.

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: -1
Informace o akci:

STEAM klub pro středoškoláky z Jihomoravského kraje

Téma: Umělá inteligence: principy, predikce, bezpečnost

Školitel: Mgr. Václav Peca 

Čas konání a program jednotlivých setkání upřesníme v září.

 

Skrze praktické aktivity se seznámíme s tím, jak fungují neuronové sítě a na nich postavené AI systémy, budeme vyhodnocovat jejich bezpečnost a na základě extrapolace dat a porozumění základním principům se pokusíme predikovat budoucí vývoj AI technologie.

Natrénujeme si vlastní jednoduché neuronové sítě a pochopíme, jak se lze dostat od základních matematických principů (jako je gradient descent) a jednoduché lineární regrese, přes klasickou síť na rozpoznávání čísel z datasetu MNIST až k dnešním velkým jazykovým modelům typu GPT.

Vyzkoušíme si práci s různými AI nástroji a naučíme se evaluovat, jak bezpečně a dobře fungují (včetně automatických evaluací s využitím API). 

Na základě extrapolace a agregace dostupných dat a poznatků (ML benchmarky, vývoj výpočetního výkonu, expertní predikce, teoretické studie, ML experimenty) se pokusíme predikovat budoucí vývoj a důsledky AI technologie, včetně transformativních scénářů (AGI - artificial general intelligence, HLMI - human-level machine intelligence).

Součástí je:

 • exkurze na místa, kde se umělá inteligence prakticky využívá
 • 8 setkání týmu za pololetí, celkem 20 h,
 • minikurz prezentačních dovedností,
 • závěrečný STEAM Slam – prezentace prací a setkání s výherci SOČ, výzkumníky, Ph. D. studenty,
 • certifikát o absolvování - možno vložit do žákovského ePortfolia na https://www.startid.cz/,
 • možnost navázat prací v SOČ,
 • účast ZDARMA.
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 8
Volných míst: 0
Informace o akci:

 

STEAM klub pro středoškoláky z Jihomoravského kraje

Téma: Chemie

Čas konání a program jednotlivých setkání upřesníme v prosinci 2024.


Účastníci budou mít příležitost si sami připravit molekuly se zajímavými vlastnostmi (léčiva, fotochromní sloučeniny, fluorescenční barviva apod.) nebo z přírodních zdrojů izolovat organické látky a studovat je s využitím různých instrumentálních technik běžně používaných v reálném výzkumu (nukleární magnetická rezonance, infračervená a UV/vis spektroskopie, plynová chromatografie).

Takové náročnější chemické experimenty nelze provádět ve středoškolských laboratořích.

Součástí je:

 • exkurze po pracovištích Ústavu chemie,
 • 8 setkání 10členného týmu za pololetí, celkem 20 h,
 • minikurz prezentačních dovedností,
 • závěrečný STEAM Slam – prezentace prací a setkání s výherci SOČ, výzkumníky, Ph. D. studenty,
 • certifikát o absolvování - možno vložit do žákovského ePortfolia na https://www.startid.cz/,
 • možnost navázat prací v SOČ,
 • účast ZDARMA.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace