Seznam akcí pro zájemce

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 0
Informace o akci:

PLIN je zkratka pro počítačovou lingvistiku, to je obor pro ty, kteří mají rádi češtinu a nebojí se počítačů. A také pro ty, kteří mají rádi počítače a nebojí se češtiny. Kde se všude setkáváme s počítačovou lingvistikou? V čem nás může inspirovat? Čím je kouzelná? To všechno se dovíte na N-exkurzi.

Lektor: Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta)

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Kapacita: 20
Volných míst: 15
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 0
Informace o akci:

PLIN je zkratka pro počítačovou lingvistiku, to je obor pro ty, kteří mají rádi češtinu a nebojí se počítačů. A také pro ty, kteří mají rádi počítače a nebojí se češtiny. Kde se všude setkáváme s počítačovou lingvistikou? V čem nás může inspirovat? Čím je kouzelná? To všechno se dovíte na N-exkurzi.

Lektor: Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta)

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 28
Volných míst: 0
Informace o akci:

Advent nám z dálky kyne na pozdrav a vyzývá k profesní sebereflexi a inventuře kompetencí. Tentokrát se zkušenými lektory necháme provést krajinou zážitkové pedagogiky a jak ji využít pro vlastní rozvoj. 

1. den se setkáte s lektorkou zážitkové školy Lipnice a průvodkyní programu Učitel na živo Mgr. Zuzanou Kročákovou https://www.ucitelnazivo.cz/zuzana-krocakova. 

O interakci účastníků a síťování se postará Ing. Honza Šild, lektor a evaluátor http://www.euservis.cz/o-nas/nas-tym/. 

 

2. den v úvodu zajistí koučka a specialistka vzdělávání v JCMM PaeDr. Miluše Těthalová http://www.mt-kouc.cz/. Efektivně Vás provede tím, jaké přínosy může mít koučink při stanovení vize a proč je vlastně dobré vize tvořit. 

Za programovou část se na Vás těší TÝM JCMM. 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 10
Informace o akci:
Na platformě Khan Academy si nadaný žák může najít aktivity, které budou plně rozvíjet jeho potenciál. Představíme způsoby, jak uvést a dlouhodobě provázet nadané žáky 2. stupně ZŠ studiem, které je obohatí, bude bavit a zároveň je připraví pro další profesionální rozvoj. Ukážeme si, jak mít přehled o pokroku žáků i o problematických oblastech, kterým čelí. Dále si povíme, jak efektivně přepínat mezi českou a anglickou jazykovou verzí Khan Academy. Vysvětlíme, jak jednoduše zadávat různou práci různým skupinkám i jak přenášet odpovědnost za vlastní studium na žáky

Lektor: Petra Mazáčková

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 14
Volných míst: -4
Informace o akci:
Rozloučení s Měsícem 
 
shodou okolností to bude 7. prosince na den přesně padesát let co odstartovalo Apollo 17 - zatím poslední pilotovaná výprava člověka na Měsíc. 
Lépe naše setkání naplánovat nejde... :-)
 
Přednáší Ing. Tomáš Přibyl
Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
Kapacita: 40
Volných míst: 25
Informace o akci:

 

 

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

 

POZVÁNKA

WORKSHOP PRO ČLENY COV INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

 

zveme vás, vaše koordinátory ICT, vedoucí předmětové sekce IT a učitele ICT k pracovní schůzce na téma „Průzkum vybavenosti škol, seznámení s dotazníkem. Příprava konference IT.“

Z každé školy očekáváme 1-2 osoby, které mohou být přínosem pro probíranou tematiku.

Aktivita je pořádána ve spolupráci s Jihomoravským krajem a s metodickou skupinou Digitální gramotnost KAP III.

 

Workshop se uskuteční ve středu dne 7. prosince 2022 v čase 13:00 – 16:00 hod v prostorách Střední školy informatiky, poštovnictví a bankovnictví Brno, Čichnova prezenční formou.

 

Program workshopu:

 • Představení obsahového rámce konference Centra odborného vzdělávání IT
  • Identifikace vhodných témat pro konferenci IT
  • Organizační záležitosti pořádání konference
 • Zmapování požadavků pro vzdělávání IT
 • Návrh aktivit činnosti COV IT pro další období
 • Roční akční plán pro oblast Digitální gramotnosti na rok 2023
  • Seznámení s průzkumem v oblasti vybavenosti IT, identifikace možností dalších oblastí spolupráce se skupinou Digitální gramotnost KAP III
 • Kybernetická bezpečnost interaktivně
 • Diskuze
 • Pro zájemce – e-learningové vzdělávání Kybernetické bezpečnosti pro pracovníky škol

 

Registrovat na aktivitu se můžete do 2. 12. 2022 zde (zvolte ikonu „Seznam akcí na aktivitu“).

 

 S pozdravem   

  

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA,

ředitel Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova

Centrum odborného vzdělávání Informačních technologií

 

Ing. Olga Hölzlová,

ředitelka Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví

Tematická skupina Digitální gramotnost

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Renata Řezáčová

renata.rezacova@purkynka.cz

mob.: 702 026 842

 

 

Tato činnost bude podpořena z prostředků projektu s názvem „Implementace KAP JMK II“, (Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177)

 

Příjemce / partner projektu:
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Kapacita: 15
Volných míst: 3
Informace o akci:

Zveme vás na další z řady seminářů pro pedagogy se zaměřením na nejaktuálnější hrozby kyberprostoru. 

Přednášet bude opět náš oblíbený etický hacker Ing. Jan Nguyen z firmy DoxoLogic s.r.o.

Pořádný raut a příjemná atmosféra zajištěna. Těšíme se na vás!

OA a SOU Veselí nad Moravou

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 1
Informace o akci:
FIE na základní škole - Jak v bezpečném prostředí rozvíjet komunikaci, kognitivní dovednosti (myšlení, paměť, učební strategie) Součástí semináře je i možnost praktického vyzkoušení používaných instrumentů. Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE) Metoda FIE byla vytvořena izraelským psychologem Reuvenem Feuersteinem za účelem rozvoje schopností a dovedností člověka, které souvisí s inteligencí. Na základě dlouhodobého výzkumu Feuerstein zjistil, že je možné tyto schopnosti (kognitivní funkce) vhodným způsobem stimulovat a rozvíjet tak potenciál daného člověka v jeho nejvyšší možné míře. Na podkladě tohoto zjištění vytvořil propracovanou mezinárodně rozšířenou metodu FIE, která zmíněné funkce rozvíjí a modifikuje. Věta „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím.“ je mottem celého programu. Odkazuje na snahu překonávat impulsivitu při řešení problémových situací a zdůrazňuje význam individuální časové potřeby každého člověka při řešení úkolů. Je to metoda, při níž se pomocí speciálně navržených pracovních listů a s vedením odborně proškoleného lektora – tzv. zprostředkovatele – rozvíjí kognitivní – poznávací – funkce dětského, ale nejenom dětského, mozku.

Lektoři: Ivana Melichárková, Petra Mendlová

 

 
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 10
Volných míst: 5
Informace o akci:
V semináři budeme sdílet své bohaté zkušenosti ze vzdělávání a rozvoje nadaných dětí zejména na I. stupni. Poskytneme konkrétní tipy a rady pro pedagogy, kteří zjišťují, že mají ve třídě nadaného žáka. Co dělat s dítětem, které je akcelerované a například již na začátku školní docházky čte, dobře počítá? Jak zorganizovat výuku, které vhodné metody, materiály pomohou? Dotkneme se i případných dvojích výjimečností, kdy učitel musí zvládat u takového žáka jeho oslabení v některé oblasti. Zabývat se budeme i komunikací s rodiči, jak předejít nedorozuměním či napětí. Lektorka pracuje ve škole s nadanými žáky již od roku 2007.

Lektor: PaedDr Zdeňka Jančíková, Ph.D

 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Kapacita: 10
Volných míst: 10
Informace o akci:

Neformální setkání pedagogů

- informace o škole, prohlídka školy

- výuka strojírenských oborů, zaměření na obor Nástrojař

- učební osnovy ŠVP

- podmínky výuky se zaměřením na odborný výcvik, možnosti zavádění nových technologií

- možnosti a podmínky spolupráce s firmami

- diskuze

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Kapacita: 10
Volných míst: 10
Informace o akci:

Vzdělávání učitelů OP a OV, nové trendy ve výuce programování a obsluhy CNC strojů.

Aktivita se koná na SŠSE Brno, Trnkova 113, Brno - Líšeň 20.12.2022 od 8:00 do 15:00 hodin.

Program:

1. Představení školy

2. Seznámení s řídícím systémem HEIDENHAIN

3. Ukázky programu, simulace

4. Předávání zkušeností

5. Prohlídka odborných učeben v OV

6. Diskuse a závěr

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 12
Volných míst: 9
Informace o akci:

Otevřené supervizní setkání pro pedagogy základních a středních škol. Supervize je bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá supervidované skupině vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet nová řešení problematických situací. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality, efektivity a prevence profesního vyhoření.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 15
Volných míst: 9
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 15
Volných míst: 14
Informace o akci:

Role pedagogů školy ve vytváření prostředí stimulujícího nadání. Způsoby obohacování vzdělávání tak, aby podporovalo rozvoj nadání. Identifikace nadaných žáků ve škole. Využívání individualizace jako jedné z forem podpory rozvoje nadaných žáků. Příležitosti pro zkvalitnění práce s nadanými žáky.Informace budou doplněny aktuálními zjištěními v oblasti využívaných forem práce s žáky nadanými, diagnostiky nadaných, spolupráci se ŠPZ při podpoře nadaných a mimořádně nadaných. Včetně reálné podpory nadaných a mimořádně nadaných ve výuce.

Lektor: Mgr. Tomáš Pavlas

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Kapacita: 60
Volných míst: 26
Informace o akci:

Pozvánka na workshop odborných garantů projektu Implementace KAP JMK II

Vážení partneři projektu,

dne 26. ledna 2023 od 09:00 do 13:00 se uskuteční workshop odborných garantů projektu Implementace KAP JMK II, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 ke klíčové aktivitě KA01 „Řízení projektu“, který proběhne v prostorách partnera 05 Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkové organizace.

 

Program workshopu:

 1. Aktuality projektu – RT JMK
 2. Workshopy partnera 05
  • finanční svoboda – Během workshopu se seznámíte s deskovou hrou, která simuluje realitu. Stanete se finančním poradcem mladé rodiny, které pomůžete dosáhnout finanční svobody. V závěru vyhodnotíme nejlepšího finančního poradce
  • analýza bezpečnostních rizik organizace – Seznámíte se s webovou aplikací CSA, která se využívá k procesnímu řízení systému kybernetické bezpečnosti v organizaci.
  • vzdělávání on-line – nástroj PSAT– Tento interaktivní nástroj obsahuje celou řadu vzdělávacích modulů z informační a kybernetické bezpečnosti. Jak si vedete v oblasti mobilních aplikací či mobilních zařízení, můžete zjistit v rámci tohoto workshopu.
 3. Diskuse a různé

 

Program může být doplněný.

Prosím o přihlášení účastníků do 10.01. 2023 přes IS Pro Manager. Vstup na přihlášení

ZDE

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za realizační tým projektu iKAP JMK II

 

Ing. Radomír Pernica

projektový manažer

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Cejl 73, 601 82 Brno

telefon: 725434092

e-mail: pernica.radomir@jmk.cz

 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 12
Volných míst: 12
Informace o akci:

<p> Otevřené supervizní setkání pro pedagogy základních a středních škol. Supervize je bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá supervidované skupině vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet nová řešení problematických situací. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality, efektivity a prevence profesního vyhoření.</p>

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 12
Volných míst: 12
Informace o akci:

Otevřené supervizní setkání pro pedagogy základních a středních škol. Supervize je bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá supervidované skupině vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet nová řešení problematických situací. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality, efektivity a prevence profesního vyhoření.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Kapacita: 12
Volných míst: 12
Informace o akci:

Otevřené supervizní setkání pro pedagogy základních a středních škol. Supervize je bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Supervizor se nachází v roli průvodce, který pomáhá supervidované skupině vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet nová řešení problematických situací. Cílem supervize je vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality, efektivity a prevence profesního vyhoření.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace