Seznam realizovaných akcí

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 3
Informace o akci:

lektor: Mgr. Miroslav Staněk

Pedagogové se seznámí s matematickými aplikacemiv ostatních předmětech,oboru vzdělání a v běžném životě. Budou sdílet vzájemné zkušenosti s aplikacemi matematiky ve výuce.

Mgr. Jana Adamová
odborný garant MG a STEAM pro pedagogy
projekt Implementace DZ JMK
JCMM, z. s. p. o.
Česká 166/ 11, Brno
tel: +420 725 058 334
jana.adamova@jcmm.cz

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

 
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 17
Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 7
Informace o akci:

Kulatý stůl - Aktuální stav školské legislativy

(pro SK1_PPP, DD, DM)

Kulatý stůl se zaměřuje na aktuálníé novinky v platných právních předpisech upravujících výchovu a vzdělávání ve školách a školskýých zařízeních.

Zaměříme se na aktuální problémy řešené v souvislosti s novelou zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce. Budou pobírána i jiná témata dle dotazů účastníků.

Cílem je poskytnout účastníkům informace o nových podmínkách pro využívání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dalších podmínkách pro výkon práce na dálku, o změnách v doručování v pracovněprávních vztazích a o dalších změnách, které přináší novela zákoníku práce.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Informace o akci:

Kulatý stůl Aktuální stav školské legislativy

Kulatý stůl se zaměřuje na aktuální novinky v platných právních předpisech upravujících výchovu a vzdělávání ve školách a školskýých zařízeních.

Zaměříme se na aktuální problémy řešené v souvislosti s novelou zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce. Budou pobírána i jiná témata dle dotazů účastníků.

Cílem je poskytnout účastníkům informace o nových podmínkách pro využívání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dalších podmínkách pro výkon práce na dálku, o změnách v doručování v pracovněprávních vztazích a o dalších změnách, které přináší novela zákoníku práce.

Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 8
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 13
Informace o akci:

Anotace:

V rámci programu se zaměříme na podobu historického Brna, jak vypadalo a fungovalo za Rakouska Uherska, v dobách Velké války a následně přerod moderního města v rámci vzniku nové republiky.

Budeme se primárně soustředit na technologie které se v Brně, jakožto průmyslovém městě, využívali ve fabrikách a výrobnách. Ukážeme si a budeme si povídat o slavných značkách a výrobcích, které hlavní město jihomoravské metropole proslavily doma i ve světě. A v neposlední řadě si představíme život lidí ve městě, od dělníka v továrně až po majitele velkých podniků.

 

více na: jsmenadani.cz

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 8
Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 8
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 12
Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 22
Informace o akci:

Sdílení učeben se Střední polytechnickou školou, p.o. Vyškov

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 30
Informace o akci:

Žáci utvoří týmy a vytvoří si projekt, který v rámci Projektového dnu zrealizují.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 33
Informace o akci:

Žáci utvoří týmy a vytvoří si projekt, který v rámci Projektového dnu zrealizují.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 26
Informace o akci:

Deprese a úzkosti, sociální fobie, školní fobie, traumatizovaní žáci

Obsah: 

Tématem deprese a úzkosti účastníky provede MUDr. Jana Najmanová, aktivní lékařka psychiatrické péče dětí a mladistvých ambulance Brno.

Ambulance se zabývá problematikou při poruchách nálady, úzkostných stavech a psychických problémech vzniklých v reakci na zátěžové životní situace a při psychotických onemocněních.

Práce s konkrétními kazuistikami a odpověďmi na dotazy účastníků. Součástí akce je konzultace řešení jednotlivých případů ve škole/třídě.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 13
Informace o akci:

Diagnostické metody, nástroje kariérového poradenství

Obsah:

Seminář je zaměřen na rozšíření baterie aktivit pro podporu kariérového poradenství na školách s využitím respektujícího a sociodynamického přístupu. Nabízí seznámení a praktické využití nástrojů pro zmapování silných stránek žáků a studentů určených pro nepsychology s ohledem na zapojení žáků a studentů se SVP. Dále mapuje oblasti využití jejich potenciálu ve školách při práci se skupinou i pro individuální sezení. Účastníci se seznámí s variantami orientačních testů profesního zaměření (RIASEC, Typologie osobnosti, Belbin), které jsou vhodné i pro žáky se SVP, způsoby jejich vyhodnocení a jejich využitím v praxi.

Seminář je veden interaktivně s důrazem na praktické využití pro pedagogické pracovníky. Představuje nové trendy a inovativní přístupy v KP s důrazem na praktické využití.

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 3
Informace o akci:

Odborná stáž - Digitální wellbeing nejen ve škole

Na setkání se zaměříme na praktické využití digitálních technologií v souvislosti s wellbeingem. Lektor nabídne účastníkům konkrétní řešení, jak nastavit svá mobilní zařízení a zlepšit tím svůj wellbeing.

 

Příjemce / partner projektu:
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Informace o akci:

Praktický seminář o online výukovém programu na podporu finanční gramotnosti.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 11
Informace o akci:

Duševní zdraví žáka: mapování a podpora seberegulačních dovedností

Obsah: 

Základní informace o fungování třípatrového mozku s popisem častých reakcí na stresové situace. Odpovíme si na otázky, jak fungují jednotlivá patra mozku, jaké jsou nejčastější obranné strategie, a popíšeme si také tři centra učení, na něž je navázán balíček specifických seberegulačních dovedností každého z nás. Podpora pedagoga v případě afektu žáka. Představíme si přehled dostupných pomůcek a aktivit, které můžeme využívat během vzdělávacího procesu se skupinou dětí i s jednotlivci. Seznámení s metodou Kid’s Skills.

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 15
Informace o akci:

Duševní zdraví žáků a studentů II.

Obsah:

Seminář Duševní zdraví žáků a studentů II. je navazujícím workshopem, který se zaměřuje na praktický trénink krizové intervence v kontextu duševního zdraví. Účastníci budou prohlubovat své současné znalosti a dovednosti v oblasti rozpoznávání a reagování na různé duševní problémy a krizové situace u žáků a studentů. Workshop poskytne konkrétní strategie a techniky pro podporu duševního zdraví ve školním prostředí, zahrnující osvědčené postupy pro poskytování podpory a pro řešení akutních situací. Účastníci budou mít příležitost cvičit tyto dovednosti prostřednictvím simulací a praktických scénářů, což jim umožní získat důvěru a jistotu při řešení komplexních situací spojených s duševním zdravím ve školním prostředí.

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 9
Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Třídy: MNA 1, MNA 2, MNA 3, TRVA 2, TRVA 3

Cíl exkurze: Seznámit žáky s technologií výroby natěračských a malířských potřeb
Datum exkurze: 7.3.2024 7:30 – 14:30

Ve čtvrtek 7. 3. 2024 se žáci oboru Malířské a natěračské práce a Truhlářská a čalounická výroba zúčastní exkurze do firmy Spokar a.s. v Pelhřimově. 

               

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 21
Informace o akci:

Emoční management pro pedagogy (strach, hněv, vina a bezmoc)

Obsah: 

Půjdeme hlouběji. Náročné a těžké emoce (především strach, hněv, vina a bezmoc) jsou jedním z hlavních zdrojů škodlivého stresu, konfliktů pedagogických pracovníků i zdravotních komplikací.  Na tomto workshopu se dozvíte, jak zvládat náročné negativní emoce a skrze to zdravým a přirozeným způsobem podpořit uvolnění, efektivitu i spokojenost v pracovním i osobním životě.  Odnesete si také tipy, jak zvládat emočně náročné žáky i kolegy a jak posílit radost v každodenním životě.

Po workshopu obdržíte mail, který bude obsahovat doplňující výukové materiály a nahrávky pro ty z vás, kteří se těmto přístupům budou chtít dále věnovat.

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 26
Informace o akci:

T4Innovations národní superpočítačové centrum při Vysoké škole báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU Ostrava) je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem. Vedle provozování superpočítačů je nositelem excelentního výzkumu v oblasti IT, konkrétně v oblasti superpočítání (tzv. High Performance Computing). IT4 Innovations v současné době provozuje tři superpočítače – Karolinu, Barboru a speciální systém pro výpočty umělé inteligence NVIDIA DGX-2. Superpočítač Karolina, pořízen v rámci celoevropského společného podniku EuroHPC, se stal od chvíle své instalace (2021) nejvýkonnějším superpočítačem v ČR, v žebříčku TOP500 obsadil 69. na světě a v žebříčku Green500 energeticky nejúčinnějších superpočítačů mu patří skvělé 8. místo.

Studenti se podívali do míst, kam se běžně málokdo dostane a dozvěděli se, co vše je potřeba k provozování superpočítačů. Od podzemí, kde se ukrývá unikátní záložní napájecí systém, až po střechu, kde jsou výměníky tepla s tepelnými čerpadly, díky kterým jsou schopni vytápět celou jejich budovu a ohřívat užitkovou vodu.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 15
Informace o akci:

Exkurze areálu bývalého Vysokopecního závodu, kde se studenti dozvěděli vše o historii Dolních Vítkovic a výrobě surového železa. V rámci prohlídkové trasy jim byly představeny nově zrekonstruované objekty v areálu sloužící jako kulturně-společenská čtvrť Hlubina a část bývalé vítkovické koksovny.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 20
Informace o akci:

Exkurze žáků na veletrh AMPER 2024 v Brně na BVV  v rámci výuky odborných předmětů ELE, AUT a mechatronika, seznámení s nejmodernějšími technologiemi, účast na odborné předenášce.   

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 45
Informace o akci:

Exkurze žáků do firmy Auto škoda Mladá Boleslav, ukázka výroby, odborná přednáška v rámci výuky strojírenské technologie (moderní metody obrábění, obrábění plastů) a automatizace, mechatroniky. 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 30
Informace o akci:

Exkurze žáků do firmy TE Conectivity Kuřim, ukázka výroby, odborná přednáška v rámci výuky strojírenské technologie (moderní metody obrábění, obrábění plastů) a automatizace. 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 7
Informace o akci:

Exkurze do firem – ManpowerGroup Brno

Obsah: 

Volně navazující program na prezentaci firmy ManpowerGroup v Praze ze dne 6.10. 2022, která byla realizována v rámci projektu iKAP JMK II.

V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2022, díky své síti 35 poboček, ManpowerGroup našel pro 1200 klientů 24 000 nových zaměstnanců.

Tématem exkurze bude aktuální trh práce, nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem a budoucí potřebné kompetence pro uplatnitelnost na trh práce. 

Lektor: Mgr. Lenka Vokáčová

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 6
Informace o akci:

Exkurze do podniku budoucnosti - SMC Industrial Automation

Výrobní závod ve Vyškově se zaměřuje na výrobu standardních prvků, jako jsou pneumatické válce, elektrické pohony, ventilové bloky a zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu.  Díky rostoucí poptávce prvků je v plánu v následujících letech dále rozšiřovat výrobu.

Kde dříve bylo 26 zaměstnanců je jich nyní 300, kteří vyrábějí standartní prvky pro evropský trh. Se stále narůstajícím počtem zaměstnanců je výrobní závod ve Vyškově jedním z top zaměstnavatelů v regionu.

Určeno pro: kariérové poradce, výchovné poradce

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Informace o akci:

Exkurze – SŠTE Olomoucká

Kariérové poradenství na odborné střední škole (SŠTE Brno, Olomoucká):

 • cíle vzdělávání, kariérového poradenství
 • kdo kariérové poradenství zajišťuje
 • informace uchazečům a jejich rodičům
 • individuální kariérové poradenství, kar. poradenství pro žáky se SVP
 • portfolio žáka, soutěže a další aktivity, podnikavost
 • podpora a vzdělávání učitelů
 • akce pro celé třídy a větší skupiny
 • spolupráce se zaměstnavateli, VŠ, úřadem práce a dalšími organizacemi
 • mezinárodní spolupráce
 • sdílení zkušeností z praxí

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 6
Informace o akci:

Metodická poradna - Financování školského zařízení

Obsahem metodické poradny bude zejména:

 • Provoz a financování škol a školských zařízení
 • Zdroje financování
 • Rozpočet přímých vzdělávacích výdajů
 • PHmax, PH školy a ŠZ
 • Limity pedagogických a nepedagogických pracovníků, závazné ukazatele
 • Mzdová inventura, rozvaha o počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků financovaných ze st. rozpočtu, přepočty na celorok
 • Platy, mzdy, odměňování v návaznosti na zdroje financování a závazné ukazatele
 • Finanční kontrola – zejména řídící předběžná, průběžná, následná
 • Vybrané novely právních předpisů vztahující se k provozu a financování škol a ŠZ v praxi
Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 6
Informace o akci:

Metodická poradna - Financování školského zařízení

Obsahem metodické poradny bude zejména:

 • Provoz a financování škol a školských zařízení
 • Zdroje financování
 • Rozpočet přímých vzdělávacích výdajů
 • PHmax, PH školy a ŠZ
 • Limity pedagogických a nepedagogických pracovníků, závazné ukazatele
 • Mzdová inventura, rozvaha o počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků financovaných ze st. rozpočtu, přepočty na celorok
 • Platy, mzdy, odměňování v návaznosti na zdroje financování a závazné ukazatele
 • Finanční kontrola – zejména řídící předběžná, průběžná, následná
 • Vybrané novely právních předpisů vztahující se k provozu a financování škol a ŠZ v praxi
Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Informace o akci:

Metodická poradna - Financování školského zařízení

Obsahem metodické poradny bude zejména:

 • Provoz a financování škol a školských zařízení
 • Zdroje financování
 • Rozpočet přímých vzdělávacích výdajů
 • PHmax, PH školy a ŠZ
 • Limity pedagogických a nepedagogických pracovníků, závazné ukazatele
 • Mzdová inventura, rozvaha o počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků financovaných ze st. rozpočtu, přepočty na celorok
 • Platy, mzdy, odměňování v návaznosti na zdroje financování a závazné ukazatele
 • Finanční kontrola – zejména řídící předběžná, průběžná, následná
 • Vybrané novely právních předpisů vztahující se k provozu a financování škol a ŠZ v praxi
Příjemce / partner projektu:
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Informace o akci:
Naučte se rozpoznat a rozvíjet různé druhy inteligence u sebe i u svých žáků.

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 2
Informace o akci:

Náhled do vyučování v 1. třídě podpořené pedagožky a následná konzultace.

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 2
Informace o akci:

Náhled na chování inkludovaného žáka ve vyučování v podpořené škole a následná konzultace s pedagogy.

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 3
Informace o akci:

Seznámení s podpořenou pedagožkou, asistentem pedagoga, speciální pedagožkou školy a žákem se SVP. Náhled do vyučování a následná konzultace.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 8
Informace o akci:

Integrální leadership

Nároky na ředitele škol jsou natolik rozsáhlé, komplexní a stále více časově náročně, že je nezbytné řadu povinností delegovat na další osoby – rozšířené vedení a střední management školy. Zejména část operativy lze úspěšně delegovat, ale je zde nezbytné, aby i tyto osoby prošly školením, jak zvládat a efektivně pracovat s novými povinnostmi a kompetencemi. Jedna z nich je kvalitní a funkční leadership.

Co vám v našem setkání ukážeme?

 • Tři základní otázky, které musíte znát
 • Jak správně řídit, vést – pracovat s vaším týmem
 • Jak správně delegovat
 • Jak zvládat i náročnější situace nebo členy vašeho týmu
 • Jak mít zdravě nastavené kontrolní mechanismy
 • Další dovednosti
 • Konkrétní příklady a nástroje ze školské praxe

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 10
Informace o akci:

Integrální leadership

Nároky na ředitele škol jsou natolik rozsáhlé, komplexní a stále více časově náročně, že je nezbytné řadu povinností delegovat na další osoby – rozšířené vedení a střední management školy. Zejména část operativy lze úspěšně delegovat, ale je zde nezbytné, aby i tyto osoby prošly školením, jak zvládat a efektivně pracovat s novými povinnostmi a kompetencemi. Jedna z nich je kvalitní a funkční leadership.

Co vám v našem setkání ukážeme?

 • Tři základní otázky, které musíte znát
 • Jak správně řídit, vést – pracovat s vaším týmem
 • Jak správně delegovat
 • Jak zvládat i náročnější situace nebo členy vašeho týmu
 • Jak mít zdravě nastavené kontrolní mechanismy
 • Další dovednosti
 • Konkrétní příklady a nástroje ze školské praxe
Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 10
Informace o akci:

Jak lépe porozumět vzdělávacím potřebám současné digitální generace

Obsah: 

Webinář nabízí účastníkům elementární poznatky a dovednosti týkající se komunikace v kyberprostoru a práce s médii v kontextu generace, která přichází do škol – tzv. digitální generace.

Webinář přibližuje nové oblasti dobře využitelné v průřezovém tématu mediální výchova v základním vzdělávání, ale především nabízí aktuální informace a přístupy, které lze ihned využít v pedagogické praxi. Účastníci budou motivováni, aby předali získané informace nejen kolegům, ale také rodičům, se kterými je podstatné v otázkách využívání nových technologií navázat úzkou spolupráci a získat je pro nastavování hranic a pravidel, která budou dětem pomáhat v bezpečnějším pohybu v kyberprostoru.

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 14
Informace o akci:

Jak postupovat v případě vzniku mimořádné události

Obsah:

V souvislosti se stále přibývajícím počtem mimořádných situací na školách a ve školských zařízeních nabízíme kompletní výukový program zaměřený na prevenci těchto útoků, jakož i na řešení krizových situací, které jsou s takovými útoky spojené. Výukový program probíhá formou přednášek, modelových situací či kombinací obou typů výuky. V jejich průběhu se zaměstnanci seznámí   s pravidly prevence rizik a jejich předcházení, s typy napadení, jejich průběhem, chováním v průběhu a následně po napadení, ale také s motivací a typologií pachatelů, s prací orgánů činných v trestním řízení a s pravidly komunikace s médii

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 19
Informace o akci:

Jak prakticky na kariérové poradenství v dnešní době

Cílem vzdělávacího programu je především prohloubit odbornou kvalifikaci pedagogů, zejména učitelů, kteří na základních a středních školách poskytují kariérové poradenství žákům (výchovní poradci, kariéroví poradci, třídní učitelé). Absolventi se naučí poskytovat efektivní zpětnou vazbu, aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru – techniky kladení otevřených otázek). Rozvinou také svou dovednost kriticky nahlížet na vlastní poradenskou praxi a sebeevaluaci (dovednost pracovat s kreativními evaluačními technikami a motivovat žáky a studenty k sebeevaluaci vlastních kompetencí).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 18
Informace o akci:

Jak prakticky na kariérové poradenství v dnešní době

Cílem vzdělávacího programu je především prohloubit odbornou kvalifikaci pedagogů, zejména učitelů, kteří na základních a středních školách poskytují kariérové poradenství žákům (výchovní poradci, kariéroví poradci, třídní učitelé). Absolventi se naučí poskytovat efektivní zpětnou vazbu, aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru – techniky kladení otevřených otázek). Rozvinou také svou dovednost kriticky nahlížet na vlastní poradenskou praxi a sebeevaluaci (dovednost pracovat s kreativními evaluačními technikami a motivovat žáky a studenty k sebeevaluaci vlastních kompetencí).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 19
Informace o akci:

Jak prakticky na kariérové poradenství v dnešní době

Cílem vzdělávacího programu je především prohloubit odbornou kvalifikaci pedagogů, zejména učitelů, kteří na základních a středních školách poskytují kariérové poradenství žákům (výchovní poradci, kariéroví poradci, třídní učitelé). Absolventi se naučí poskytovat efektivní zpětnou vazbu, aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru – techniky kladení otevřených otázek). Rozvinou také svou dovednost kriticky nahlížet na vlastní poradenskou praxi a sebeevaluaci (dovednost pracovat s kreativními evaluačními technikami a motivovat žáky a studenty k sebeevaluaci vlastních kompetencí).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 19
Informace o akci:

Jak prakticky na kariérové poradenství v dnešní době

Cílem vzdělávacího programu je především prohloubit odbornou kvalifikaci pedagogů, zejména učitelů, kteří na základních a středních školách poskytují kariérové poradenství žákům (výchovní poradci, kariéroví poradci, třídní učitelé). Absolventi se naučí poskytovat efektivní zpětnou vazbu, aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru – techniky kladení otevřených otázek). Rozvinou také svou dovednost kriticky nahlížet na vlastní poradenskou praxi a sebeevaluaci (dovednost pracovat s kreativními evaluačními technikami a motivovat žáky a studenty k sebeevaluaci vlastních kompetencí).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 15
Informace o akci:

Jak prakticky na kariérové poradenství v dnešní době

Cílem vzdělávacího programu je především prohloubit odbornou kvalifikaci pedagogů, zejména učitelů, kteří na základních a středních školách poskytují kariérové poradenství žákům (výchovní poradci, kariéroví poradci, třídní učitelé). Absolventi se naučí poskytovat efektivní zpětnou vazbu, aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru – techniky kladení otevřených otázek). Rozvinou také svou dovednost kriticky nahlížet na vlastní poradenskou praxi a sebeevaluaci (dovednost pracovat s kreativními evaluačními technikami a motivovat žáky a studenty k sebeevaluaci vlastních kompetencí).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 18
Informace o akci:

Jak prakticky na kariérové poradenství v dnešní době

Cílem vzdělávacího programu je především prohloubit odbornou kvalifikaci pedagogů, zejména učitelů, kteří na základních a středních školách poskytují kariérové poradenství žákům (výchovní poradci, kariéroví poradci, třídní učitelé). Absolventi se naučí poskytovat efektivní zpětnou vazbu, aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru – techniky kladení otevřených otázek). Rozvinou také svou dovednost kriticky nahlížet na vlastní poradenskou praxi a sebeevaluaci (dovednost pracovat s kreativními evaluačními technikami a motivovat žáky a studenty k sebeevaluaci vlastních kompetencí).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 19
Informace o akci:

Jak prakticky na kariérové poradenství v dnešní době

Cílem vzdělávacího programu je především prohloubit odbornou kvalifikaci pedagogů, zejména učitelů, kteří na základních a středních školách poskytují kariérové poradenství žákům (výchovní poradci, kariéroví poradci, třídní učitelé). Absolventi se naučí poskytovat efektivní zpětnou vazbu, aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru – techniky kladení otevřených otázek). Rozvinou také svou dovednost kriticky nahlížet na vlastní poradenskou praxi a sebeevaluaci (dovednost pracovat s kreativními evaluačními technikami a motivovat žáky a studenty k sebeevaluaci vlastních kompetencí).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 18
Informace o akci:

Jak prakticky na kariérové poradenství v dnešní době

Cílem vzdělávacího programu je především prohloubit odbornou kvalifikaci pedagogů, zejména učitelů, kteří na základních a středních školách poskytují kariérové poradenství žákům (výchovní poradci, kariéroví poradci, třídní učitelé). Absolventi se naučí poskytovat efektivní zpětnou vazbu, aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru – techniky kladení otevřených otázek). Rozvinou také svou dovednost kriticky nahlížet na vlastní poradenskou praxi a sebeevaluaci (dovednost pracovat s kreativními evaluačními technikami a motivovat žáky a studenty k sebeevaluaci vlastních kompetencí).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 18
Informace o akci:

Jak prakticky na kariérové poradenství v dnešní době

Cílem vzdělávacího programu je především prohloubit odbornou kvalifikaci pedagogů, zejména učitelů, kteří na základních a středních školách poskytují kariérové poradenství žákům (výchovní poradci, kariéroví poradci, třídní učitelé). Absolventi se naučí poskytovat efektivní zpětnou vazbu, aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru – techniky kladení otevřených otázek). Rozvinou také svou dovednost kriticky nahlížet na vlastní poradenskou praxi a sebeevaluaci (dovednost pracovat s kreativními evaluačními technikami a motivovat žáky a studenty k sebeevaluaci vlastních kompetencí).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 18
Informace o akci:

Jak prakticky na kariérové poradenství v dnešní době

Obsah:

Cílem vzdělávacího programu je především prohloubit odbornou kvalifikaci pedagogů, zejména učitelů, kteří na základních a středních školách poskytují kariérové poradenství žákům (výchovní poradci, kariéroví poradci, třídní učitelé). Absolventi se naučí poskytovat efektivní zpětnou vazbu, aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru – techniky kladení otevřených otázek). Rozvinou také svou dovednost kriticky nahlížet na vlastní poradenskou praxi a sebeevaluaci (dovednost pracovat s kreativními evaluačními technikami a motivovat žáky a studenty k sebeevaluaci vlastních kompetencí).

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 18
Informace o akci:

Jak prakticky na kariérové poradenství v dnešní době

Cílem vzdělávacího programu je především prohloubit odbornou kvalifikaci pedagogů, zejména učitelů, kteří na základních a středních školách poskytují kariérové poradenství žákům (výchovní poradci, kariéroví poradci, třídní učitelé). Absolventi se naučí poskytovat efektivní zpětnou vazbu, aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru – techniky kladení otevřených otázek). Rozvinou také svou dovednost kriticky nahlížet na vlastní poradenskou praxi a sebeevaluaci (dovednost pracovat s kreativními evaluačními technikami a motivovat žáky a studenty k sebeevaluaci vlastních kompetencí).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Informace o akci:

Jak prakticky na kariérové poradenství v dnešní době

Cílem vzdělávacího programu je především prohloubit odbornou kvalifikaci pedagogů, zejména učitelů, kteří na základních a středních školách poskytují kariérové poradenství žákům (výchovní poradci, kariéroví poradci, třídní učitelé). Absolventi se naučí poskytovat efektivní zpětnou vazbu, aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru – techniky kladení otevřených otázek). Rozvinou také svou dovednost kriticky nahlížet na vlastní poradenskou praxi a sebeevaluaci (dovednost pracovat s kreativními evaluačními technikami a motivovat žáky a studenty k sebeevaluaci vlastních kompetencí).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 26
Informace o akci:

Jak vést třídnickou hodinu?

Obsah:

Účastníci ví, co je to prevence, její druhy a chápou principy dlouhodobého programu primární prevence. Mají představu teoretickou i praktickou o tvorbě, struktuře a náplni programu prim. prevence, zvládají připravit program na třídnické hodiny se zacílením na návrat dětí do škol po izolaci.

Mají přehled o východiscích současné krize a jejich dopadech na děti, tzn., že jsou poučeni, co mohou očekávat po návratu v oblasti chování a emocionálního ladění dětí.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 21
Informace o akci:

Jak vést třídnickou hodinu?

Obsah:

Účastníci ví, co je to prevence, její druhy a chápou principy dlouhodobého programu primární prevence. Mají představu teoretickou i praktickou o tvorbě, struktuře a náplni programu prim. prevence, zvládají připravit program na třídnické hodiny se zacílením na návrat dětí do škol po izolaci.

Mají přehled o východiscích současné krize a jejich dopadech na děti, tzn., že jsou poučeni, co mohou očekávat po návratu v oblasti chování a emocionálního ladění dětí.

Mají povědomí, co dělat, před tím, než děti do školy přijdou, co dělat první den, co dělat první týden, co dělat prvních 6 týdnů.

Účastníci si odnesou scénáře jednotlivých třídnických hodin a zásobních vhodných technik, her a činností. 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 13
Informace o akci:

Jak vést třídnickou hodinu?

Obsah:

Účastníci ví, co je to prevence, její druhy a chápou principy dlouhodobého programu primární prevence. Mají představu teoretickou i praktickou o tvorbě, struktuře a náplni programu prim. prevence, zvládají připravit program na třídnické hodiny se zacílením na návrat dětí do škol po izolaci.

Mají přehled o východiscích současné krize a jejich dopadech na děti, tzn., že jsou poučeni, co mohou očekávat po návratu v oblasti chování a emocionálního ladění dětí.

Mají povědomí, co dělat, před tím, než děti do školy přijdou, co dělat první den, co dělat první týden, co dělat prvních 6 týdnů.

Účastníci si odnesou scénáře jednotlivých třídnických hodin a zásobních vhodných technik, her a činností. 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 12
Informace o akci:

Jak zvládat emoce, řešit konflikty a podpořit odolnost

Obsah:

Praktický seminář zaměřený na práci s emocemi a řešení konfliktů. V rámci setkání se budeme zabývat komunikací v konfliktu, určováním pravidel konfliktu, pozitivní rolí agresivity a její rolí v komunikaci. Dále se budeme učit rozpoznat, řídit a zpracovat vlastní emoce, ale také se budeme učit porozumět emocím druhých osob. Důležitou součástí budou praktické návody pro zvýšení vlastní odolnosti a přijetí toho, co nelze změnit.

Lektor:

PhDr. Jiří Beran, Ph.D.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 11
Informace o akci:

Jak zvládat emoce, řešit konflikty a podpořit odolnost 

Praktický seminář zaměřený na práci s emocemi a řešení konfliktů. V rámci setkání se budeme zabývat komunikací v konfliktu, určováním pravidel konfliktu, pozitivní rolí agresivity a její rolí v komunikaci. Dále se budeme učit rozpoznat, řídit a zpracovat vlastní emoce, ale také se budeme učit porozumět emocím druhých osob. Důležitou součástí budou praktické návody pro zvýšení vlastní odolnosti a přijetí toho, co nelze změnit.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 23
Informace o akci:

Jak zvládat neúspěchy a selhání pomocí sebelaskavosti

Obsah: 

Na online workshopu sebe-laskavosti se naučíte účinně a efektivně rozvíjet přátelský a laskavý postoj k sobě. Vyzkoušíte si techniky mindfullness (plného zaměření vědomí v konkrétním čase), které Vám pomohou získat větší lehkost a pohodu v každodenním životě i větší vyrovnanost při zvládání náročných situací, především těch, které jsou spojené s pracovním selháním nebo náročnou výukou.

Dozvíte se také, jak úspěšně aplikovat sebelaskavost do Vašeho každodenního pracovního i osobního života a tím naplno využít její potenciál.

Zážitkový a prakticky vedený webinář s přesahem působnosti do výuky/třídy či pracovního kolektivu.

Práce s tělem, práce s dechem, práce s myšlením, práce s vlastním vědomím krok za krokem, pomalé zvědomování a ukotvování dílčích technik, které by se mohly anebo měly stát každodenním pomocníkem v oblasti péče o duševní zdraví jedince.

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 35
Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek KOVO bude probíhat v liché týdny, a to obvykle v úterý a čtvrtek. Místem konání zájmového útvaru je SŠ polytechnická Brno, Jílová; konkrétně její dislokace Tučkova, 2. Kroužek je určen primárně pro žáky oboru Elektromechanik, ale i případné další zájemce z řad oborů jiných, kteří mají zájem a chuť zdokonalit se v kovoobrábění a zpracování kovu. Vzhledem k rotaci žáků na odborném výcviku se předpokládá změna účastníků vždy po třech měsících realizace. 

Níže dokládáme bližší popis náplně zájmového útvaru a orientační harmonogram jednotlivých termínů kroužku pro šk. rok 2023/2024.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 10
Informace o akci:

Kariérové poradenství v podmínkách společného vzdělávání

Obsah:

Seminář reflektuje možnosti kariérového poradenství na základních i středních školách v podmínkách společného vzdělávání. Představuje vhodnou perspektivu kariérového poradenství s prvky sociodynamického poradenství a systemického přístupu a shrnuje osvědčené postupy kariérového poradenství ve školách a školských zařízeních. Témata:

 • Kariérové poradenství v současné škole
 • Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a systém podpůrných opatření
 • Poradenský kontext současné společnosti a školy
 • Systemický přístup v poradenství, sociodynamické poradenství
 • Skupinové poradenství v rámci školy/výuky
 • Informace o skupinovém testování – studijní a studijně profesní poradenství
 • Individuální kariérové poradenství
 • Specifika kariérového poradenství pro vybrané skupiny žáků se SVP

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 65
Informace o akci:

Kariérový rozvoj žáků v dlouhodobé perspektivě pro vědomou volbu povolání.

Obsah: 

Odborné poradenství a konzultace pro volbu povolání na Veletrhu SŠ v Brně. Osvětová akce pro rodiče a žáky.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 52
Informace o akci:

Kariérový rozvoj žáků v dlouhodobé perspektivě pro vědomou volbu povolání.

Obsah: 

Odborné poradenství a konzultace pro volbu povolání na Veletrhu SŠ v Brně. Osvětová akce pro rodiče a žáky.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Keramicko-kreativní kroužek nabízí žákům možnost spojit kreativní vyjádření s polytechnickými dovednostmi. Je určen pro žáky Střední školy polytechnické Brno, Jílová. Konat se tento zájmový útvar bude čtyřikrát měsíčně v kreativní a polytechnické dílně domova mládeže Střední školy polytechnické Brno, Jílová, obvykle v úterý v čase od 17:00 do 20:00 hod. Postupně se v rámci kroužku činnosti budeme věnovat různým materiálům - sklu, dřevu, kovu, keramice či přírodninám, seznamovat se s technologiemi jejich zpracování a získávat nové znalosti a dovednosti při jejich zpracování.

Níže dále uvádíme bližší popis obsahové náplně kroužku a dokládáme orientační harmonogram konání schůzek zájmového útvaru (některé termíny se v případě nutnosti mohou změnit).

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 16
Informace o akci:

Kognitivně-behaviorální přístupy k sebepoškozování v dětském a adolescentním věku

Obsah:

Paní lektorka PhDr. Nora Gavendová, speciální pedagožka a psychoterapeutka, povede tento webinář zaměřený na problematiku sebepoškozování. Během kurzu se budeme zabývat definicí, metodami a příčinami tohoto chování, a také osmi typy motivace, které k němu vedou. Dále se podíváme na vztah mezi psychickými poruchami a sebepoškozováním a zaměříme se na kognitivně-behaviorální přístupy, které jsou vhodné pro pedagogy, psychology, terapeuty a další odborné pracovníky. Budeme zkoumat doporučované výchovné postupy, které by měli znát rodiče, a diskutovat o strategiích, jak předcházet tomuto chování u dětí a adolescentů.

Interaktivní část je věnována kazuistikám a diskusi o dané problematice.

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 10
Informace o akci:

Metodická poradna – Kompetence ČŠI a úloha zřizovatele

Metodická poradna bude zaměřena na dvě související otázky: 1) na právní mantinely postupů České školní inspekce vůči školám, 2) na právní pozici a možnosti působení zřizovatele vůči řediteli a vůči škole. V prvním tématu odlišíme kontrolní postupy Inspekce podle kontrolního řádu vs. inspekční činnost a její výstupy, ve druhé části se budeme věnovat problematickým otázkám ve vztahu školy a zřizovatelů. Jejich právní vazby jsou zakotveny poměrně obecně, proto v praxi vyvstává celá řada problematických otázek, na které odpovíme v rámci metodické poradny.

Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Účastníků: 25
Informace o akci:

Vážené kolegyně a kolegové, členové platformy COV zdravotnictví,

 

srdečně Vás zveme na odbornou konferenci s názvem Sociální péče v současné době, aktuální trendy a možnosti, která proběhne na SZŠ Brno, Jaselská.  

 

Program:

8:30 – 9:00         Prezence

9:00                     Slavnostní zahájení

9:00 – 15:00      Přednášky

Neziskové organizace v sociálním systému

Mgr. Elvíra Patáková, MBA

ředitelka NNO Generace Care z.ú.

 

Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby

Mgr. Lenka Špaková                 

vedoucí projektu Sendvičová generace, Centrum pro rodinu a sociální péči

 

Práce sociálního pracovníka v nemocnici

Mgr. Kateřina Zoufalá, DiS.

sociální pracovnice FN USA, Mobilní specializovaná paliativní péče

           

Zkušenosti paliativní péče v nemocničním systému – multidisciplinární tým PP

PhDr. Hana Kaštan, MPH.

vrchní sestra oddělení geriatricko-paliativní péče, FN USA

 

Psychosociální potřeby neformálních provázejících

Mgr. Eliška Andělová

psycholog FN USA

 

Role Centra duševního zdraví v péči o duševní zdraví

Mgr. Michaela Havelková

vedoucí sociální části CDZ Brno, Centrum duševního zdraví Brno

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 2
Informace o akci:

Konzultace k výuce matematiky

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 2
Informace o akci:

Náhled do výuky v 1. třídě, ukázka individuální práce se žákem s PO a následná konzultace s pedagogy.

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 1
Informace o akci:

Domluva na zapůjčení pomůcek a učebnic do dějepisu.

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 1
Informace o akci:

Domluva na tvorbě pomůcek pro samostatné procvičování učiva českého jazyka.

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 2
Informace o akci:

Prohlídka školní knihovny, výběr knih pro zapůjčení ZŠ Svatobořice-Mistřín

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kovozpracující kroužek nabízí žákům možnost si zkusit práci s kovem a různé technologie zpracování. Je určen pro žáky školy. Tento zájmový kroužek se bude konat čtyřikrát měsíčně v učebně praktické výuky, obvykle v úterý v čase od 15:00 do 18:00 hod. Studenti se známí s technologiemi zpracování kovu a získají nové znalosti a dovednosti při jeho zpracování.

 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

V měsíci září  proběhl 2x kroužek Počítače a mikroelektronika + 2x příprava na kroužek. 7.9. Příprava obsahů odborných aktivit - 8.9. Seznámení s platformou Arduino a programovacím jazykem Wiring. 21.9. Příprava obsahů odborných aktivit - 

22.9. Úvod do algoritmizace, seznámení se základní syntaxí jazyka Wiring. Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci říjnu proběhl 2x kroužek Počítače a mikroelektronika+ 2x příprava na kroužek.  5.10. Příprava obsahů odborných aktivit - 6.10. Simulace světelné výstrahy - algoritmizace, zapojení v nepáj. poli, ovládání digitálního výstupu (blikání LED)

19.10.  Příprava obsahů odborných aktivit - 20.10. Realizace větvení (podmínky if-else) - spouštění programu při stisknutém tlačítku.  Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 
V měsíci listopadu proběhl 2x kroužek Počítače a mikroelektronika+ 2x příprava na kroužek.  2.11. Příprava podkladů pro kroužek - schéma a materiál - 3.11. LED blikač s více režimy (vyhodocení stavu tlačítka)
9.11.  Příprava podkladů pro kroužek - schéma a součástky. - 10.11. Zapojení s analogovým vstupem a digitálním výstupem (zapojení Arduino Theremin)  Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 
V měsíci prosinec proběhl 2x kroužek Počítače a mikroelektronika+ 2x příprava na kroužek.  4.12.Příprava podkladů pro kroužek - součástky, schéma, ukázkové příklady 5.12.Realizace přehrávače tónů (arduino+piezoreproduktor), generování pulzů požadované délky, využití funkce tone (). 14.12.Příprava podkladů pro kroužek - součástky, schéma, ukázkové příklady 15.12.Využití cyklu for, generování zvuků a různých akustických efektů doplněných o blikání LED, realizace přehrávače melodií. Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 
V měsíci lednu proběhl 2x kroužek Počítače a mikroelektronika+ 2x příprava na kroužek. 11.1. Příprava podkladů pro kroužek - součástky, schéma, ukázkové příklady. 12.1. Realizace výstražného zařízení - analýza, algoritmizace problému, realizace programu pro mikrokontroler. Zařízení pracuje ve dvou režimech (aplikace if-else). 25.1. Příprava podkladů pro kroužek - součástky, schéma, ukázkové příklady. 26.1. Úprava výstražného zařízení z minulé lekce o aktivační a deaktivační tlačítka. Zařízení pracuje ve dvou režimech ve kterých může setrvávat libovolně dlouho (aplikace if-else + cyklus while). Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu.
V měsíci únoru proběhl 2x kroužek Počítače a mikroelektronika+ 2x příprava na kroužek. 15.2. - Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava podkladů pro kroužek - součástky, schéma, ukázkové příklady programů s výstupem zobrazeným na LCD (HW řešení připojení LCD displeje klasickým způsobem a sběrnicovým připojením přes I2C. 16.2. - Lektorské vedení pro SŠ - Připojení znakového LCD displeje k mikrokontroleru standardním způsobem. Realiazce programu "věštecká koule" pro zobrazování informací na LCD (větvení programu - využití switch). 22.2. - Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava podkladů pro kroužek - součástky, schéma, ukázkové příklady programů pro vyhodnocení dat z analogového vstupu (potenciometr, fotorezistor) a zobrazení výsledku "měření" na LCD displeji. 23.2. - Lektorské vedení pro SŠ - Čtení dat z analogového vstupu a jejich zobrazení na LCD displeji. Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 
V měsíci březnu proběhl 2x kroužek Počítače a mikroelektronika+ 2x příprava na kroužek. Příprava obsahů odborných aktivit 7.3. Příprava podkladů pro kroužek - součástky, schéma, ukázkové příklady programů pro vyhodnocení dat z analogového vstupu (potenciometr) a zobrazení výsledku (LED, bargraf). Zpracování dat s využitím cyklu for. Lektorské vedení pro SŠ - 8.3. Získání dat z analogového vstupu, zpracování získaných dat (využití cyklu for) a zobrazení výstupu formou LED a LED bargrafu. Příprava obsahů odborných aktivit 21.3.Příprava podkladů pro kroužek - součástky, schéma, ukázkové příklady programů pro vyhodnocení dat z digitálního (switch) a analogového vstupu (potenciometr) a zobrazení výsledku (LCD, LED, bargraf). Zpracování dat s využitím podmínek a cyklů. Lektorské vedení pro SŠ - 22.3. Získání dat z digitálního a analogového vstupu, zpracování získaných dat (s využitím podmínek a cyklů ) a zobrazení výstupu formou LED a LED bargrafu, odesílání dat na seriový výstup.
 
 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

V měsíci září  proběhl 2x kroužek Robotika a OZE + 2x příprava na kroužek. 3.9. - Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava materiálů pro kroužek. 4.9. Lektorské vedení pro SŠ - Vedení kroužku - úvodní setkání, seznámení s obsahem kroužku, diskuze. 17.9. Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava materiálů pro kroužek 18.9. Lektorské vedení pro SŠ - Vedení kroužku - úvod, základní pojmy a veličiny, technická příprava na soutěž Merkur PerFEKT Challenge.Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci říjnu proběhl 2x kroužek Robotika a OZE  + 2x příprava na kroužek. 8.10. Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava materiálů pro kroužek. 9.10.Lektorské vedení pro SŠ - Vedení kroužku - úvod, problematika servopohonů, technická příprava na soutěž Merkur PerFEKT Challenge. 22.10. Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava materiálů pro kroužek. 23.10 Lektorské vedení pro SŠ

Vedení kroužku - úvod, problematika lineárního vedení, technická příprava na soutěž Merkur PerFEKT Challenge.Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci listopadu proběhl 2x kroužek Robotika a OZE  + 2x příprava na kroužek. 5.11. Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava materiálů pro kroužek. 6.11.Solární systémy - Prezence, co jsou to solární systémy, využití solárních systémů, praktické ukázky, příprava na soutěž Merkur Perfekt Challenge, diskuze 19.11. Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava materiálů pro kroužek. 20.11 Solární ohřev TUV - Prezence, fototermické systémy ohřevu TUV, parametry a výkonostní ukazatele, systém ohřevu TUV na naší škole, příprava na soutěž Merkur Perfekt Challenge, diskuze .Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci prosinec proběhl 2x kroužek Robotika a OZE  + 2x příprava na kroužek. 3.12.Příprava materiálů pro kroužek 4.12.Robotika a robotické systémy - Prezence, co je to robotika, co jsou to robotické systémy, praktické ukázky, hodnocení soutěže Merkur PerFEKT Challenge (3. místo v základní části soutěže 23.11.2023), diskuze. 17.12.Příprava materiálů pro kroužek 18.12.Robotické stavebnice - Prezence, možnosti robotických stavebnic, ukázky stavebnic, příprava jednoduchých modelů robotů, diskuze. .Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci lednu proběhl 2x kroužek Robotika a OZE  + 2x příprava na kroužek.  7.1. Příprava materiálů pro kroužek. 8.1. Programování robotů - prezence, přehled programovacích jazyků v robotice, praktické ukázky, příprava na ročník 2024 soutěže Merkur Perfekt Challenge. 21.1. Příprava materiálů pro kroužek. 22.1. Programové vybavení - prezence, obecné přístupy v programování robotů, praktické ukázky, příprava na ročník 2024 soutěže Merkur Perfekt Challenge.Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu.

V měsíci únoru proběhl 2x kroužek Robotika a OZE  + 2x příprava na kroužek. 11.2. - Lektorské vedení pro SŠ - Příprava materiálů pro kroužek. 12.2. - Programové vybavení - prezence, obecné přístupy v programování robotů, praktické ukázky, příprava na ročník 2024 soutěže Merkur Perfekt Challenge, diskuze. 25.2. -  Lektorské vedení pro SŠ - Příprava materiálů pro kroužek- 26.2. - Simulace robotických soustav - program V-Robot, stavba robotů lego Mindstorms - překážkový robot. Praktické ukázky, příprava na ročník 2024 soutěže Merkur Perfekt Challenge, diskuze. Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu.

V měsíci březnu proběhl 2x kroužek Robotika a OZE  + 2x příprava na kroužek.   Příprava materiálů pro kroužek. 10.3. Příprava materiálů pro kroužek   Lektorské vedení pro SŠ 11.3. Kroužek Obnovitelné zdroje a robotika - 3D skenování - Prezence, co je to 3D skenování, skenovací systémy, praktické ukázky, diskuze.  Příprava materiálů pro kroužek. 24.3. Příprava materiálů pro kroužek  Lektorské vedení pro SŠ 25.3. Kroužek Obnovitelné zdroje a robotika - 3D tisk - Prezence, jak pracuje 3D tiskárna, typy a technologie 3d tisku, příprava jednoduchých 3D modelů, diskuze. Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

V měsíci září  proběhl 2x kroužek Technika a vesmír + 2x příprava na kroužek. 8.9. Příprava obsahů odborných aktivit  - Příprava - stránky CanSat - materiály pro konstrukci  a následně11.9. Lektorské vedení pro SŠÚvodní kroužek, seznámení s obsahem - úvod do CanSatu. 22.9. Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava součástek a konstrukčních dílů sondy a 25.9. Lektorské vedení pro SŠ Příprava sondy pro projekt Dotkni se vesmíru. Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci říjnu proběhl 2x kroužek Technika a vesmír + 2x příprava na kroužek. 5.10. Příprava obsahů odborných aktivit  - Příprava a nastavení přijímací části sondy - příprava součástek a software. 6.10. Lektorské vedení pro SŠ Konstrukce sondy pro projekt dotkni se vesmíru. Realizace fotografické části a testování GPS.   12.10. Příprava obsahů odborných aktivit Příprava sondy na kroužek. Příprava součástek a schématu zapojení. Registrace na serveru. 13.10. Lektorské vedení pro SŠ Testování funkčnosti sondy. Zobrazení polohy na serveru HabHub.Dne 16.10. byl realizován let sondy do stratosféry (není vykazováno) . Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci listopadu proběhl 2x kroužek Technika a vesmír + 2x příprava na kroužek. 3.11.Příprava podkladů a SW pro zpracování výstupu letu sondy  6.11. Vyhodnocení trasy letu sondy. Zpracování materiálů a fotografií..   16.11. Nákup komponentů + konstrukce modelové železnice. Příprava součástek a schématu zapojení. Příprava modulu CanSat 20.11. Příprava a zprovoznění Cansatu pro Fortel 2023. Pomoc při zprovoznění řízení modelové železnice. Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci prosinec proběhl 2x kroužek Technika a vesmír + 2x příprava na kroužek. 1.12.Příprava materiálů pro kroužek - domluva tisku a úprava fotografií. 4.12.Kroužek - Příprava přehlídky fotografií ze stratosféry - AVU. 15.12.Studium nové výzvy pro CanSat - příprava rozdělení úkolů. 18.12.Kroužek - Příprava materiálů pro CanSat 2024 - příprava sondy Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci lednu proběhl 2x kroužek Technika a vesmír + 2x příprava na kroužek. 8.1. Příprava na kroužek - studium propozic soutěže CanSat a příprava materiálu. 9.1. Realizace CanSatu - úchyt pro Dron. Kontrola funkčnosti vysílání 430 MHz. 15.1. Příprava techniky a materiálu pro kroužek. 16.1. Realizace sekundární mise CanSatu - měření stavu ovzduší. Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci únoru proběhl 2x kroužek Technika a vesmír + 2x příprava na kroužek. 12.2. - Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava materiálů pro kroužek 13.2. - Lektorské vedení pro SŠ - Příprava techniky pro vernisáž - úprava měsíčního modulu 26.2. - Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava podkladů pro vedení kroužku  27.2. - Lektorské vedení pro SŠ - Příprava fotografií a sond pro vernisáž 5.3. Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci březnu  proběhl 2x kroužek Technika a vesmír + 2x příprava na kroužek. Příprava materiálů pro kroužek 1.3. Příprava kroužku - příprava techniky a SW Lektorské vedení pro SŠ  5.3. Příprava a realizace vernisáže. Instalace a zprovoznění techniky  Příprava materiálů pro kroužek 15.3. Příprava stanice CanSat - nastavení SW a kontrola senzorů Lektorské vedení pro SŠ 18.3. Realizace a testování CanSatu - ověření funkčnosti telemetrie a přenosu dat. Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

V měsíci září  proběhl 2x kroužek Virtuální realita + 2x příprava na kroužek. 11.9.Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava kurzu, příprava vývojových prostředků. 12.9. Lektorské vedení pro SŠ - Úvodní setkání, seznámení s problematikou, představení vývojových prostředků  18.9.Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava pracovišť a výpočetní techniky pro programátorské aktivity žáků. 19.9.Lektorské vedení pro SŠ - Zakládání projektů, nastavení projektů a vývojových prostředkůCelkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci říjnu proběhl 2x kroužek Virtuální realita + 2x příprava na kroužek. 9.10. Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava programování grafického standardu OpenGL. 10.10. Lektorské vedení pro SŠ - Programování v grafickém standardu OpenGL. 24.10.Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava programování 3D grafických prvků, jejich modelování a transformace 25.10.Lektorské vedení pro SŠ - OpenGL - modelovací transformace 3D grafických prvků, translace, rotace, změna měřítka Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci listopadu proběhl 2x kroužek Virtuální realita + 2x příprava na kroužek. 7.11.Příprava materiálů pro aplikaci kreslení v C#  8.11. Aplikace základních kreslících prvků v C#  14.11. Příprava kreslících struktur pro tvorbu grafického editoru 15.11. Tvorba barevného kreslícího editoru v C#, kreslení různými barvami Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 

V měsíci prosinec proběhl 2x kroužek Virtuální realita + 2x příprava na kroužek. 5.12.Příprava materiálů pro modelování grafických útvarů v OpenGL. 6.12.Modelování základních grafických útvarů v OpenGL, polygony, plošné obrazce, vzory čar

12.12.Příprava materiálů pro modelování 3D útvarů v OpenGL, materiálové vlastnosti,osvětlení a pohyb. 13.12.Modelování 3D útvarů v OpenGL, aplikace osvětlení, materiálových vlastností a aplikace pohybu tělles Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 
V měsíci lednu proběhl 2x kroužek Virtuální realita + 2x příprava na kroužek. 9.1. Příprava hardwarových prvků a jejich konfigurace pro programování FPGA ve VHDL. 10.1. Konfigurace hardwarových prvků FPGA pro programování ve VHDL, instalace vývojového software a jeho konfigurace. 16.1. Příprava realizace projektů - příprava programování digitálních sestav ve VHDL pro FPGA na desce Cylone IV. 17.1. Programování digitálních sestav ve VHDL pro FPGA na desce Cyclone IV - dekoder 1ze4, dekodér 1z8, zobrazovač 7segment LED.Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 
V měsíci únoru proběhl 2x kroužek Virtuální realita + 2x příprava na kroužek. 13.2 - Příprava obsahů odborných aktivit - Příprava podkladů pro programování tříd, vlastností tříd a konstruktorů 14.2. - Programování tříd, vlastností tříd a konstruktorů 20.2. - říprava programování okenních aplikací, konfigurace vlastností fukčních prvků, tlačítek a texboxů 21.2. - Programování okenních aplikací, konfigurace vlastností funkčních prvků, tlačítek a textboxů. Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 
V měsíci březnu  proběhl 2x kroužek Virtuální realita + 2x příprava na kroužek. Příprava obsahů odborných aktivit 6.3.Příprava funkčních a ovládacích prvků, vlastnosti Paint, CeckedChanged, NouseMove, Vedení kroužku 7.3. Aplikace funkčních a ovládacích prvků, vlastností Paint, CheckedChanged, MouseMove Příprava obsahů odborných aktivit 19.3. Příprava kreslení a práce s grafickými formáty, filter, načtení a uložení obrázku, bitmapa, kreslení základních útvarů Vedení kroužku 20.3. Aplikace kreslení a práce s grafickými formáty, filtery, načítání a ukládání obrázků, bitmap, kreslení základních útvarů, knihovna Draw. Celkem bylo vykázáno 8 hodin na aktivitu. 
 
Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 11
Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek 3D tisku se zaměří především na praktickou práci s 3D tiskárnami s důrazem na vytváření fyzických objektů z digitálních modelů. Žáci se zde naučí jak pracuje 3D tiskárna, jak získat model, upravit na PC a vytisknout si jej. Kroužek je určen pro všechny, kteří mají zájem o technologii 3D tisku a to jak začínajícím uživatelům, tak i zkušeným 3D tiskařům. Hlavním cílem je především zapojení žáků tak, aby informace, které v kroužku získají, byly pro ně přínosem pro další roky ve studiu na škole, případně aby je využili i v budoucím životě. Kroužek se bude konat v budově školy Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace, v učebně 3D tisku. Učebna je vybaveny osmi 3D tiskárnami a notebooky. Kroužek bude probíhat dle tematického plánu tak, aby na sebe jednotlivé celky navazovaly.

Kroužek se bude konat vždy v pondělí a úterý sudý týden. V případě státních svátku, prázdnin žáků nebo zrušení vyučovaní z důvodů např. maturit se bude kroužek 3D tisku konat v následují den. Vložený harmonogram kroužku vychází na 32 termínů setkání za období listopad 2023 až červen 2024. 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 6
Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 8
Informace o akci:

Kroužek "Buď lepším strojařem" vede pan Tomáš Benáček v odborné učebně naší školy. Kroužek je určen pro studenty naší školy a probíhá každou středu od 15:00 - 17:00. Dle časových možností učitele OV je možné (dle dohody se studenty) přesunout kroužek na jiný den v týdnu.

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

CNC kroužek nabízí seznámení s problematikou CNC strojního obrábění dřeva. Naučí se zde vytvářet od jednoduchého po složitější program pro řídící jednotku, budou správně vybírat nástroj a jeho rychlost pro obrábění dřeva. Kroužek bude čtyřikrát měsíčně v dílně strojovny oboru truhlář, obvykle v úterý v čase od 15:00 do 18:00.  Postupně se zde naučí obrábět všechny druhy dřeva, ale i umělý kámen či plast.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 9
Informace o akci:

Kroužek Digitílní fotografie vede učitel odborného výcviku, pan Tomáš Gritz. Kroužek probíhá v učebně multimediálních technologií, často ale studenti vyráží i do exteriérů, do přírody. Kroužek probíhá každý čtvrtek od 15:00 do 17:00.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek Elektro dílna. Vede učitel odborných předmětů pan Aleš Jílek 1x týdně.

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek pro výuku ICT a programu Turbo CAD/DAEX je speciální vzdělávací skupina, která se zaměřuje na rozvoj dovedností v oblasti informačních technologií a výuky návrhu a konstrukce pomocí softwaru Turbo CAD. Účastníci kroužku budou mít jedinečnou příležitost naučit se používat profesionální nástroje pro rýsování a modelování, které jsou využívány v oblastech inženýrství, architektury a designu.

V rámci tohoto kroužku se účastníci seznámí se základními principy práce s programem Turbo CAD, včetně tvorby 2D a 3D výkresů a modelů. Budou mít možnost zlepšit svou schopnost vizualizace a kreativity prostřednictvím digitálního kreslení a návrhu. Získají dovednosti, které jsou klíčové pro budoucí kariéru v technických a designových oborech.

Kroužek je vhodný pro studenty, kteří mají zájem o výpočetní techniku, grafický design, inženýrství nebo architekturu, a kteří chtějí prozkoumat možnosti, které jim software Turbo CAD může nabídnout. Tento kroužek poskytne účastníkům znalosti a dovednosti, které jim umožní vytvářet komplexní návrhy a modely s využitím moderních technologií a propojení s technologii 3D tisku.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 9
Informace o akci:

Kovářský kroužek je určen výhradně pro žáky naší školy a vede ho učitel odborného výcviku, pan Ing. Tomáš Rudolf. Studenti se scházejí ve vybavené kovářské dílně, kde se učí základům kovářského řemesla. Kroužek probíhá každé pondělí od 15:00 do 17:00.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 14
Informace o akci:

Kroužek Programování vede učitel odbornéo výcviku, pan Jiří Linhart v učebně elektro dílny. Kroužek je určen pro žáky naší školy a probíhá každou středu od 15:00 do 17:00.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 7
Informace o akci:

Kroužek Puškařský se na naší škole těší velké oblibě. Studenti se scházejí v odborné puškařské dílně, na leasrové střelnici a často také vyjíždějí i na střelnici mimo školu. Kroužek vede učitel odborného výcviku, pan Miloš Pruša a to každý čtvrtek od 15:00 do 17:00.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 21
Informace o akci:

Kroužek Robotka a RC technika vede na naší škole učitel odborného výcviku, pan Bc. Zdeněk Ondráček. Kroužek probíhá každou středu od 15:00 do 17:00.

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek Elektro bude probíhat převážně ve středečních termínech na Střední škole polytechnické Brno, Jílová - dislokace Tučkova 2. Je určen zpravidla pro žáky oboru Elektromechanik a Elektrikář, případně pro další zájemce z řad žáků, kteří projeví zájem o vlastní rozvoj v oblasti elektrikářství. Forma zájmového útvaru bude probíhat teoretickou i praktickou formou; účastníkům bude představena i elektrikářská činnost hravou formou. Vedení kroužku bude probíhat pod vedením Bc. Marie Kandelové.

Níže uvádíme harmonogram předpokládaných termínů konání kroužku; termíny se v průběhu školního roku mohou v případě potřeby změnit. 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

 Instalatérský kroužek nabízí žákům možnost zdokonalit dovednosti a znalosti v oboru. Je určen pro žáky školy. Konat se bude čtyřikrát měsíčně na dílnách odborného výcviku nebo na konkrétních stavbách spojené s oborem, kde si zdokonalí znalosti a dovednosti.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek Kovářství - zahájeno 2.10.2023. Kroužek Kovářství vede Ing. Karel Fišer. Kroužek probíhá v pondělí a středu od 14.00 nebo 15.00.

 
Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Nábytkářský kroužek nabízí žákům možnost spojit tvorbu a dovednosti v oboru truhlářství. Je určen pro žáky školy. Konat se tento zájmový útvar bude čtyřikrát měsíčně v budově H dílně č3 + učebna CNC. Obvykle v úterý v čase od 15:00 do18:00 hod. Postupně se v rámci kroužku činnosti budeme věnovat různým materiálům – lamina, masivního dřeva +exoty. Seznamovat se s technologiemi tří osého CNC.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 16
Informace o akci:

Kroužek pro žáky SŠ - IT a polytechnika vede na naší škole učitel pedagog pan Ing. Jindřich Zdráhal. Kroužek probíhá každou středu od 14:00 do 16:00 hodin.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:
Kroužek Programování CNC vede Ing. Jiří Horák. Kroužek probíhá ve středu od 14.30 do 16.30.
 
Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužel práce na CNC strojích nabízí žákům si vyzkoušet programovat a obsluhovat gravírovací stroj, 3D tiskárnu a CNC frézu. Kroužek je určen pro žáky školy, bude se konat čtyřikrát měsíčně v dílná ISŠ Slavkov u Brna- odloučené pracoviště Rousínov. Kroužek bude probíhat obvykle ve čtvrtek od 13:40-16:40, postupně se budeme věnovat různým programům, cnc strojům a druhů materiálů pro obrábění. Cílem kroužku je samostatná práce žáků,  v programování a obsluhou CNC.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek Práce s kůží a výroba užitných předmětů nabízí žákům možnost spojení vlastní kreativní tvorby s každodenním životem. Setkání se budou konat čtyřikrát do měsíce v ruční dílně školy na budově D, obvykle od 15:30 do 18:30h. Žáci se během činností v kroužku seznámí s materiály, jako jsou kůže, dřevo a kovy, způsoby jejich zpracování a použití

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Účastníků: 10
Informace o akci:

Dřevo-kreativní kroužek s názvem „Práce se dřevem“ nabízí žákům možnost rozšířit a zdokonalit své dovednosti při ručním i strojním obrábění dřeva. Je určen pro žáky naší školy. Kroužek se bude konat čtyřikrát měsíčně v dílnách odborného výcviku zpravidla ve středu od  14:30 do 17:30 hod. Žáci se postupně seznámí s opracováním našich domácích dřevin, zpracováním dýh, základy řezbářských technik a zpracováním epoxidové pryskyřice, jež se dnes také využívá při výrobě nábytku.

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Práce se dřevem. Kroužek nabízí žákům osvojení svých dovednosti a návrhy práce se dřevem. Je určen výhradně pro žáky školy. Kroužek bude čtyřikrát měsíčně a probíhat bude na odloučeném pracovišti v Rousínově, obvykle ve středu-čtvrtek v čase od 13:40 do 16:40 hod. Postupně se v rámci kroužku činnosti budeme věnovat různým činnostem, seznamovat se s technologiemi jejich zpracování, získávat nové znalosti a dovednosti při jejich zpracování.

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek restaurování nábytku je plně zaměřen na rozvíjení odborných dovedností v oblasti obnovy opravy a restaurování nábytku. Svojí náplní navazuje na umělecké obory zaměřené na zpracování dřeva. Během kroužku se žáci budou podrobně seznamovat se specifickými uměleckořemeslnými technikami používanými při obnově nábytku. A to včetně bezpečnosti práce etických zásad a navazujících dovedností jako je analýza poškození fotodokumentace a především prezentace výsledků jednotlivých účastníků.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek robotiky vede Mgr.Miroslav Burda. Kroužek probíhá každou středu od 14.45 do 18:45.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

Zahájení kroužku 4.10.2023. Kroužek Robotiky vede p.Miroslav nečas. Kroužek probíhá ve středu od 14.00 do 16.00.

 
 
Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek Rámování nabízí žákům možnost spojit obrazové vyjádření s polytechnickými dovednostmi. Je určen pro žáky školy. Konat se tento zájmový útvar bude čtyřikrát měsíčně v truhlářské dílně v budově D, obvykle ve středu v čase od 15:00 do 18:00 hod. Postupně se v rámci kroužku činnosti budeme věnovat různým materiálům – masivu, plastu, sklu, kovu či různým druhům aglomerovaných materiálů. Seznamovat se s technologiemi jejich zpracování a získávat nové znalosti a dovednosti při jejich zpracování.

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Soustružení dřeva je kroužek  který umožňuje žákům  spojit umělecké vnímaní dřeva s řemeslnými postupy za pomoci soustruhu na dřevo. Žáci se během kroužku seznámí se soustruhem jako takovým a možnostmi obrábění dřeva a způsoby použití.

 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 7
Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 13
Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek pozastaven z technických důvodu od 3/2024 do upřesnění

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Činnost kroužku Truhlářský je určena pro žáky Střední školy polytechnické Brno, Jílová, zejména pro žáky oboru Truhlář. Účastnit se nicméně mohou i další případní zájemci z oborů jiných, kteří mají zájem o práci se dřevem a nábytkářskou tvorbu. Cílem kroužku je zajména seznámení žáků s postupy obrábění dřeva a jejich nácvikem. Účastníci budou pracovat také s aglomerovanými materiály na bázi dřeva, tvořit základní i náročnější truhlářské spoje a aplikovat je při výrobě konkrétních truhlářských výrobků.

Níže dokládáme předpokládaný harmonogram činnosti kroužku (termíny ZÚ se mohou měnit) a bližší popis obsahu zájmového útvaru.

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek Uměleckého truhlářství bude nadstandartní nástavbou výuky našich žáků uměleckých oborů. Dá jim možnost zdokonalit se v technikách, které nejsou zařazeny v běžné výuce, nebo jsou tak náročné, že je třeba více času pro jejich osvojení. Zaměříme se primárně na práci s laserovým zařízením, ruční opracování dřeva, strojní opracování dřeva, uměleckořemeslné technikya zhotovování povrchových úprav dřeva.

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek Uměleckého truhlářství bude probíhat zpravidla každou středu v prostorách truhlářských dílen Střední škole polytechnické Brno, Jílová na pracovišti Jahodová 54. Jeho realizace je určena primárně pro žáky oboru Truhlář, případně další zájemce z řad žáků stavebních oborů, kteří se zajímají o práci se dřevem. V průběhu kroužku budou žáci teoreticky i prakticky seznámeni zejména s opravou historického nábytku a možnostmi renovační práce. S využitím šelaku či historických lepidel žáci získají povědomí a základní zručnosti v restaurování nábytku. 

Níže dokládaný harmonogram odpovídá plánovaným středečním termínům konání; ty se však mohou v průběhu školního roku změnit. 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Zednický - kreativní kroužek nabízí žákům možnost spojit kreativní vyjádření s polytechnickými dovednostmi. Je určen pro žáky školy. Konání tohoto zájmového útvaru bude čtyřikrát měsíčně v budově KPT, nebo v polygonu školy, obvykle v pondělí od 15:00 do 18:00 hod. Postupně se v rámci kroužku budeme věnovat tvorbě různých předmětů z materiálu jako je dřevo, kov, keramika, plast či přírodniny, seznamovat se s technologiemi jejich zpracování a získávat nové znalosti a dovednosti při jejich zpracování.

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Zámečnický a kovářský kroužek je určen pro studenty všech oborů SŠSŘ Brno Bosonohy. Studenti oboru strojní mechanik (zámečník) si mohou rozšířit znalosti a dovednosti získávané během studia. Studenti ostatních oborů získávají zcela nové dovednosti, které jim v budoucnu mohou lépe najít uplatnění na trhu práce.

V kroužku studenti procvičují a získávají manuální zručnost v ručním i strojním zpracování kovů, tj. měření, orýsování, pilování, řezání, stříhání, vrtání, zahlubování, vystružování, slícování, ruční kování.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 22
Informace o akci:

Kulatý stůl – Spolupráce institucí v problematice předčasných odchodů

Akce spolupracujících institucí v problematice předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.

U „Kulatého stolu“ se setkají zástupci resortů jako je Úřad práce, OSPOD, neziskové organizace, zástupci NPI, zástupci škol a odborníci – kariérovými poradci. Kariéroví poradci hrají klíčovou roli v podpoře jednotlivců při dosahování jejich profesních cílů, pomáhají při rozhodování ohledně vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoje kariéry.

Cílem setkání je definice spolupracujících institucí v problematice předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, vč. návrhu optimálního procesu meziresortního přístupu. Zainteresované strany proberou úlohu, možnosti a podstatné prvky v prevenci a intervenci problematiky předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.

Zaměří se především na:

 • spolupráci mezi základními a středními školami před podáním přihlášek;
 • efektivní náborovou strategii škol, strategii pro získání žáků a udržení jejich zájmu o vzdělání;
 • průběžný monitoring žáků (změny v chování, prospěchu i docházce);
 • funkční podpůrný systém na úrovni střední školy (např. individuální kariérové poradenství, doučování, individuální vzdělávací plán);
 • spolupráci s dalšími institucemi.

Kariéroví poradci představí nástroje a možnosti, jak se vypořádat s předčasnými odchody žáků ze vzdělávání.

Představí:

 • soubor nástrojů, kterou vytvořilo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), který má pomoci snížit předčasné odchody žáků z odborného vzdělávání a přípravy;
 • kariérovou diagnostiku a poradenství;
 • podporu osobního a profesního potenciálu, jak rozpoznat a aktivovat osobnostní a profesní potenciál;
 • výběr kariérových nástrojů, metody hodnocení a sebehodnocení, které umožní lépe pochopit schopnosti a preference žáka;
 • možnosti, jak zapojit rodiče do dění ve škole a větší spolupráci.

Součástí setkání bude podpora expertů v nastavení řešení dané problematiky, výměna zkušeností, postřehů, rad a tipů z praxe. Vznikne platforma pro vzájemné sdílení a další spolupráci.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 35
Informace o akci:

Malý princ jako lék na problémy v třídním kolektivu

Obsah: 

Pokud patříte mezi ty, kdo chtějí porozumět poselstvím Malého prince nebo jen chcete vám známé motivy promítnout do práce s žákem, třídou nebo nejlépe svým třídním kolektivem – pak je tento seminář stvořený přímo pro vás. Život třídy se dá totiž rozdělit na období před Malým princem a po něm. Natolik dokáže ovlivnit a proměnit každého žáka a třídu jako celek. Seminář je určen pro učitele českého jazyka, občanské výchovy a třídní učitele. Techniky pro práci s příběhem mají přesah do osobnostní výchovy, slohu i mluvnice, dramatické výchovy, matematiky, zeměpisu, dějepisu, výtvarné a hudební výchovy, do pracovních činností.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 6
Informace o akci:

Kulatý stůl - Manipulace a konfliktní lidé a obrana proti nim 

(SK2_SVČ, DDM)

Kulatý stůl bude zaměřen na náročné téma zabývající se odvrácenou stranou mezilidských vztahů v týmech a kolektivech. Zaměříme se nejen na manipulace a nevhodné formy chování „shora“ (bossing…), ale také na neméně časté situace v samotných týmech (gaslighting, ostrakizování, cílené vytváření pomluv a fám i další nebezpečné formy…)

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 3
Informace o akci:

Konzultace s učitelkou a AP k individuálnímu vzdělávacímu plánu.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 16
Informace o akci:

Metodická poradna – Efektivní motivace pracovníků jako součást řízení školy

Obsah:           

Metodická poradna bude zaměřena na rozvoj vlastních manažerských kompetencí vedoucích ke zlepšování plánování a řízení času, eliminaci stresových situací. V rámci programu se prolínají teoretické poznatky s praktickými příklady práce s časem, efektivním vedením porad, delegováním a motivací pracovníků dle mapy pracovních vztahů. Pozornost je věnována taktéž faktorům ovlivňujícím efektivní motivaci u jednotlivých typů pracovníků.

Lektor: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., MBA

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 3
Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 2
Informace o akci:

náhled do výuky, ukázka a zapůjčení pomůcek, metody práce

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 2
Informace o akci:

náhled do výuky, ukázka a zapůjčení pomůcek, metody práce

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 1
Informace o akci:

Komunikace s podpořenými pedagogy a asistentkou, domluva návštěvy, pozvání na workshop, předání metodických materiálů

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 1
Informace o akci:

plánování aktivit projektu, navázání kontaktu s podpořenou školou

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 2
Informace o akci:

Komunikace s vyučující anglického jazyka a s asistentkou, předání metodických materiálů ohledně cizojazyčných abeced

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 1
Informace o akci:

Komunikace s vyučující matematiky, konzultace ohledně vhodného a nevhodného učiva (konkrétní příklady a jejich modifikace), předání metodických materiálů

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 6
Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 8
Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 7
Informace o akci:

Most mezi světy aneb sociální pedagog ve škole

Obsah: 

Účastníci byli seznámeni s rolí sociálního pedagoga ve školním prostředí a jeho klíčovými činnostmi. Získají hlubší pochopení, jak tato pomáhající profese přispívá k rozvoji žáků a kvalitě vzdělávání. Dále se dozví o konkrétních aktivitách a úkolech sociálních pedagogů ve školách a budou mít možnost lépe porozumět cílové skupině, se kterou tito pedagogové pracují.

Webinář rovněž představí různé formy práce sociálních pedagogů, včetně spolupráce se školním poradenským pracovištěm. Závěrem bude vytvořen prostor pro diskuzi o výzvách a příležitostech spojených s prací sociálního pedagoga ve škole, a účastníci budou moci sdílet své zkušenosti a otázky týkající se této důležité role ve vzdělávacím systému.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 12
Informace o akci:

Most mezi světy aneb sociální pedagog ve škole

Obsah: 

Účastníci budou seznámeni s rolí sociálního pedagoga ve školním prostředí a jeho klíčovými činnostmi. Získají hlubší pochopení, jak tato pomáhající profese přispívá k rozvoji žáků a kvalitě vzdělávání. Dále se dozví o konkrétních aktivitách a úkolech sociálních pedagogů ve školách a budou mít možnost lépe porozumět cílové skupině, se kterou tito pedagogové pracují.

Webinář rovněž představí různé formy práce sociálních pedagogů, včetně spolupráce se školním poradenským pracovištěm. Závěrem bude vytvořen prostor pro diskuzi o výzvách a příležitostech spojených s prací sociálního pedagoga ve škole, a účastníci budou moci sdílet své zkušenosti a otázky týkající se této důležité role ve vzdělávacím systému.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 9
Informace o akci:

Motivačně intervenční pedagogická a výchovná práce s dospívajícími

Obsah: 

Seminář představuje některá vývojová specifika současných dospívajících, a to z pohledu psychologického, pedagogického i masmediálně – kulturního (vyspělost, postoj k autoritám, vnímání práv a povinností, orientace na výkon, význam masmédií v životě apod.) a všímá si postojových a hodnotových rozdílů oproti minulosti jako východiska pro pedagogickou práci a výchovné působení při práci s nimi. Ryze prakticky, modelově a prožitkově představuje některé postupy a nástroje využitelné při pedagogické motivačně intervenční a výchovné práci s touto cílovou skupinou při formování a modifikaci některých vzorců chování ve školním prostředí. Stejně tak předkládá modelové situace, jejich rozbor, interpretaci a inspiraci pro zvládání některých interakcí týkajících se výuky a vzdělávání či výchovného působení.

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 11
Informace o akci:

Motivačně intervenční pedagogická a výchovná práce s dospívajícími žáky

Obsah: 

Vývojová specifika dospívajících, problémy spojené s dospíváním, přebírání zodpovědnosti za svůj život, konflikty s autoritami, dodržování pravidel a řádu, specifika výchovného působení v tomto kontextu. Empatie vs. projekce. Specifika práce s motivací dospívajících, techniky, které mohou zvýšit motivaci, případně zvýšit efektivitu pedagogických intervencí. Na tento seminář navazuje praktický workshop a supervize AK07589.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 12
Informace o akci:

Motivačně intervenční pedagogická práce žáků s rozdílnými potřebami 

Obsah:

Akce se koná v místě speciální školy Ibsenova 1 Brno, 638 00. Sraz v 7:50 před školou. S sebou mějte, prosím, přezůvky a drobné občerstvení.

Během supervize nahlédnete do prostorů školy i do výuky. Vedení školy vám poskytne osobní konzultace a ředitel školy PaeDr. Petr Hanák povede supervizi v oblasti intervenční práce žáků s rozdílnými potřebami.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 8
Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Účastníků: 17
Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 11
Informace o akci:

Novinky v přijímacím řízení na střední školy

Obsah:

Účastníci budou seznámeni s chystanými změnami školského zákona v úpravě přijímání uchazečů na střední školy. Zmíněny budou i novinky z nové prováděcí vyhlášky.

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 8
Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 9
Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 5
Informace o akci:

Návštěva v ZŠ J.A. Komenského Kyjova. Seznámení s prostředím školy, pedagogy, žákem s LMP. Nahlédnutí do dokumentace žáka, kontrola a konzulatace nad IVP žáka. Nabídka učebních materiálů. Domluva dalšího setkání.

Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Účastníků: 31
Informace o akci:

Odborná konference první pomoci s křtem nových učebnic Ošetřovatelství a První pomoci. 

Přednášky:

Novinky v první pomoci  MUDr. Pavel Smékal, lékař Klinika úrazové chirurgie, FN Brno

První pomoc z pohledu internisty MUDr. Jan Richter, lékař Nemocnice Milosrdných bratří Brno, Polní 3

IZS na Slovensku – Čo nás spája a v čom  sme rozdielny.  PhDr. Katarina Moravikova, záchranářka, odborná učitelka SZŠ Trenčín

Technická podpora simulačního výcviku PRP  Ing. Radim Šejnoha, Business development manažer, AV Media a.s.

Hasiči a první pomoc Jan Filka, DiS., Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Urgentní příjem - stejné nebo jiné? Mgr. Jana Flajšingrová, staniční sestra Oddělení urgentního příjmu,  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 2
Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 4
Informace o akci:

návštěva na ZŠ Šlapanice - náslechy u vybraných žáků (5 žáků - 1.B, 1.C, 5.A), konzultace s pedagogy a asistenty

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 1
Informace o akci:

Návštěva asistentky pedagoga z podpořené školy na ZŠ Kociánka

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 50
Informace o akci:

Přednáška firmy McDermott: Využití 3D softwaru při práci v oblasti projekce zařízení pro těžbu a zpracování ropy a zemního plynu a využití umělé inteligence (AI) 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

Přednáška pro žáky naší školy - obor puškař. Přednáška pořádaná Univerzitou obrany, Brno.

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Účastníků: 30
Informace o akci:

Odborná exkurze žáků Střední školy polytechnické Brno, Jílová do jaderné elektrárny v Dukovanech, kde budou žáci seznámeni s činností lokality v rámci školicícho centra. Následně budou provedeni po prostorách elektrárny, které jsou přístupné rovněž veřejnosti. Následně se exkurze přesune do informačního centra vodní elektrárny v Dalešicích, kde se žáci seznámí s činností vodních elektráren České republiky a následně i samotným provozem dalešické elektrárny. 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Účastníků: 36
Informace o akci:

Odborná exkurze žáků Střední školy polytechnické Brno, Jílová - oboru Truhlář do firmy TON v Bystřici pod Hostýnem. Během exkurze budou žáci seznámeni s historií a provozem firmy TON, jejíž zaměření směřuje na výrobu ohýbaného, převážně sedacího nábytku. S jeho výrobou budou účastníci seznámeni jak teoreticky, tak nahlédnou do procesu výroby ohýbaného nábytku zmíněného provozu. 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Účastníků: 31
Informace o akci:

Odborná exkurze do společnosti XELLA CR, s.r.o. je určena pro žáky oborů Malíř a Zedník ze Střední školy polytechnické Brno, Jílová. Samotná exkurze je rozdělena do tří tematických bloků činnosti. V prvním bloku bude žákům představena samotná společnost XELLA CZ, včetně jejích přidružených závodů (například Ytong či Silka). Ve druhé části se poté žáci SŠ polytechnické odeberou ve společnosti přidělených pracovníků do výrobního procesu společnosti. Třetí část exkurze bude kromě ukončení zahrnovat také praktickou ukázku zdění pomoci minijeřábu. 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 15
Informace o akci:

Školení v metrologickém centru pro vyučující STT a KOM. 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 15
Informace o akci:

Ohrožení duševního zdraví dětí – problémové chování

Obsah:

Ohrožení duševního zdraví dětí – problémové chování dětí předškolního a mladšího školního věku.

Problémové chování, specifické a nespecifické poruchy chování (problematika ADHD, ADD), zlozvyky, lhaní, agrese vybitá na zvířeti, kompulzivní autoagrese, syndrom CAN, výchovné přístupy a jejich rizika.

Účastníci se seznámí se základními charakteristikami problémového chování a poruch chování, zjistí projevy konkrétních patologií v chování u dětí předškolního a mladšího školního věku a možnosti jejich řešení, seznámí se s projevy syndromu CAN, dozví se vybrané výchovné přístupy a jejich vliv na vývoj dítěte.        

 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Účastníků: 14
Informace o akci:

Platforma INSTALACE

Obory vzdělání: Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Elektrikář, Elektromechanik

Organizující škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

 

Hlavními aktivitami platformy budou pravidelná vzájemná setkávání učitelů, ředitelů, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti. Tato setkávání budou dle potřeby probíhat v různých částech kraje a většinou budou v rozsahu 3-4 hodiny. Každé setkání má svého moderátora a stanovené téma. Některá setkání budou mít vzdělávací charakter a jejich délka může dosáhnout maximálně 8 hodin. 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Účastníků: 13
Informace o akci:

Platforma INSTALACE

Obory vzdělání: Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Elektrikář, Elektromechanik

Organizující škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

 

Hlavními aktivitami platformy budou pravidelná vzájemná setkávání učitelů, ředitelů, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti. Tato setkávání budou dle potřeby probíhat v různých částech kraje a většinou budou v rozsahu 3-4 hodiny. Každé setkání má svého moderátora a stanovené téma. Některá setkání budou mít vzdělávací charakter a jejich délka může dosáhnout maximálně 8 hodin. 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Platforma NÁBYTKÁŘSTVÍ

Obory vzdělání Truhlář, Čalouník, Nábytkářská a dřevařská výroba, Uměleckořemeslné zpracování dřeva, Umělecký truhlář a řezbář

Organizující škola: Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace

 

Hlavními aktivitami platformy budou pravidelná vzájemná setkávání učitelů, ředitelů, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti. Tato setkávání budou dle potřeby probíhat v různých částech kraje a většinou budou v rozsahu 3-4 hodiny. Každé setkání má svého moderátora a stanovené téma. Některá setkání budou mít vzdělávací charakter a jejich délka může dosáhnout maximálně 8 hodin. 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Platforma NÁBYTKÁŘSTVÍ

Obory vzdělání Truhlář, Čalouník, Nábytkářská a dřevařská výroba, Uměleckořemeslné zpracování dřeva, Umělecký truhlář a řezbář

Organizující škola: Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace

 

Hlavními aktivitami platformy budou pravidelná vzájemná setkávání učitelů, ředitelů, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti. Tato setkávání budou dle potřeby probíhat v různých částech kraje a většinou budou v rozsahu 3-4 hodiny. Každé setkání má svého moderátora a stanovené téma. Některá setkání budou mít vzdělávací charakter a jejich délka může dosáhnout maximálně 8 hodin. 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Platforma STAVEBNÍ

Obory vzdělání: Zedník, Montér suchých staveb, Stavebnictví, Podlahář, Malíř a lakýrník

Organizující škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace

 

Hlavními aktivitami platformy budou pravidelná vzájemná setkávání učitelů, ředitelů, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti. Tato setkávání budou dle potřeby probíhat v různých částech kraje a většinou budou v rozsahu 3-4 hodiny. Každé setkání má svého moderátora a stanovené téma. Některá setkání budou mít vzdělávací charakter a jejich délka může dosáhnout maximálně 8 hodin. 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Platforma STAVEBNÍ

Obory vzdělání: Zedník, Montér suchých staveb, Stavebnictví, Podlahář, Malíř a lakýrník

Organizující škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace

 

Hlavními aktivitami platformy budou pravidelná vzájemná setkávání učitelů, ředitelů, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti. Tato setkávání budou dle potřeby probíhat v různých částech kraje a většinou budou v rozsahu 3-4 hodiny. Každé setkání má svého moderátora a stanovené téma. Některá setkání budou mít vzdělávací charakter a jejich délka může dosáhnout maximálně 8 hodin. 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Platforma STŘECHA

Obory vzdělání: Klempíř, Pokrývač, Tesař, Kominík

Organizující škola: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

 

Hlavními aktivitami platformy budou pravidelná vzájemná setkávání učitelů, ředitelů, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti. Tato setkávání budou dle potřeby probíhat v různých částech kraje a většinou budou v rozsahu 3-4 hodiny. Každé setkání má svého moderátora a stanovené téma. Některá setkání budou mít vzdělávací charakter a jejich délka může dosáhnout maximálně 8 hodin. 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Platforma STŘECHA

Obory vzdělání: Klempíř, Pokrývač, Tesař, Kominík

Organizující škola: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

 

Hlavními aktivitami platformy budou pravidelná vzájemná setkávání učitelů, ředitelů, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti. Tato setkávání budou dle potřeby probíhat v různých částech kraje a většinou budou v rozsahu 3-4 hodiny. Každé setkání má svého moderátora a stanovené téma. Některá setkání budou mít vzdělávací charakter a jejich délka může dosáhnout maximálně 8 hodin. 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 15
Informace o akci:

Podpora bezpečného prostředí a komunikace s rodiči

Obsah: 

Vzdělávací program je zaměřený na seznámení účastníků, jak postupovat v komunikaci s rodiči tak, aby byla eliminována nedorozumění, která obvykle vedou ke vzniku problémových situací a tím je následně ztěžována spolupráce školy a rodiny, tedy na vytvoření bezpečného prostředí pro komunikaci a spolupráci rodiči se školou. Pokud není zajištěn bezpečný prostor dochází tak ke ztížení práce s dětmi, vyvolání negativních postojů, které se obracejí proti škole a demotivují pracovníky škol a často také poškozují dobré jméno školy.

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 20
Informace o akci:

Podpora bezpečného prostředí a komunikace s rodiči

Obsah: 

Vzdělávací program je zaměřený na seznámení účastníků, jak postupovat v komunikaci s rodiči tak, aby byla eliminována nedorozumění, která obvykle vedou ke vzniku problémových situací a tím je následně ztěžována spolupráce školy a rodiny, tedy na vytvoření bezpečného prostředí pro komunikaci a spolupráci rodiči se školou. Pokud není zajištěn bezpečný prostor dochází tak ke ztížení práce s dětmi, vyvolání negativních postojů, které se obracejí proti škole a demotivují pracovníky škol a často také poškozují dobré jméno školy.

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 11
Informace o akci:

Podpora kariérových poradců

Obsah:

Supervize, kde bude cílové skupině nabídnuta podpora na aktuální témata v kontextu kariérového poradenství, sdílení nápadů, příkladů z dobré praxe a užitečných informací. Především podpora praktického profesního rozvoje, praktické příklady a trénink zaměřený na pohovory.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 7
Informace o akci:

Podpora kariérových poradců

Obsah:

Supervize, kde bude  cílové skupině nabídnuta podpora na aktuální témata v kontextu kariérového poradenství, sdílení nápadů, příkladů z dobré praxe a užitečných informací. Především podpora praktického profesního rozvoje, praktické příklady a trénink zaměřený na pohovory.

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 12
Informace o akci:

Podpora kompetencí pedagogických pracovníků

Obsah:

Ucelený vzdělávací program nabízí účastníkům presenční semináře a on-line konzultace zaměřené na zvýšení kompetencí pedagogů v jejich práci. Témata seminářů budou zaměřena na inovativní metody ve výuce, na kooperativní a párové metody učení a formativní hodnocení podporující učení žáků jako součást výuky. Na odborný seminář bude navazovat on-line sdílení zkušeností a společná diskuse mezi účastníky pod vedením zkušených lektorů v dané oblasti.

 

Forma:

3 x 8 h seminář presenčně na VIM Brno, Hybešova 15, začátek v 9.00 h

2 x 4 h konzultace/supervize on-line v odpoledních hodinách

Rozpis kurzů bude zájemcům zaslán (termíny, čas konání, téma, lektor)

 

Lektoři:

Mgr. Lukáš Heřman, Mgr. Lukáš Javorek, Mgr. Eva Čadová

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 12
Informace o akci:

Podpora kompetencí pedagogických pracovníků

Obsah:

Ucelený vzdělávací program nabízí účastníkům presenční semináře a on-line konzultace zaměřené na zvýšení kompetencí pedagogů v jejich práci. Témata seminářů budou zaměřena na inovativní metody ve výuce, na kooperativní a párové metody učení a formativní hodnocení podporující učení žáků jako součást výuky. Na odborný seminář bude navazovat on-line sdílení zkušeností a společná diskuse mezi účastníky pod vedením zkušených lektorů v dané oblasti.

 

Forma:

3 x 8 h seminář presenčně na VIM Brno, Hybešova 15, začátek v 9.00 h

2 x 4 h konzultace/supervize on-line v odpoledních hodinách

Rozpis kurzů bude zájemcům zaslán (termíny, čas konání, téma, lektor)

 

Lektoři:

Mgr. Lukáš Heřman, Mgr. Lukáš Javorek, Mgr. Eva Čadová

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 15
Informace o akci:

Podpora kompetencí pedagogických pracovníků

Obsah:

Ucelený vzdělávací program nabízí účastníkům presenční semináře a on-line konzultace zaměřené na zvýšení kompetencí pedagogů v jejich práci. Témata seminářů budou zaměřena na inovativní metody ve výuce, na kooperativní a párové metody učení a formativní hodnocení podporující učení žáků jako součást výuky. Na odborný seminář bude navazovat on-line sdílení zkušeností a společná diskuse mezi účastníky pod vedením zkušených lektorů v dané oblasti.

 

Forma:

3 x 8 h seminář presenčně na VIM Brno, Hybešova 15, začátek v 9.00 h

2 x 4 h konzultace/supervize on-line v odpoledních hodinách

Rozpis kurzů bude zájemcům zaslán (termíny, čas konání, téma, lektor)

 

Lektoři:

Mgr. Lukáš Heřman, Mgr. Lukáš Javorek, Mgr. Eva Čadová

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 12
Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 8
Informace o akci:

Aktivita je určená k podpoře výuky žáků středních škol formou sdílení výukových kapacit v oblasti moderních průmyslových technologií se zaměřením na programování, technologii výroby a obsluhu CNC strojů

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

Aktivita je určená k podpoře výuky žáků středních škol formou sdílení výukových kapacit v oblasti moderních průmyslových technologií se zaměřením na programování, technologii výroby a obsluhu CNC strojů

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 20
Informace o akci:
Pracovní setkání ředitelů COV Strojírenství", která se uskuteční 16.11. od 9.00 na Střední průmyslové škole Jedovnice,Na Větřáku 463.
 
Program
 
1. Uvítání panem ředitelem.
2. Úvodní slova hostů
3. Informace o realizaci IDZ
4. Plnění RAP 2023 v odborném vzdělávání
5. Aktuální situace v odborném vzdělávání
6. Různé – diskuze
7. Prohlídka školy
8. Závěr, shrnutí, případně úkoly
 
Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 18
Informace o akci:
Pracovní setkání ředitelů COV Strojírenství, která se uskuteční 19. 4. 2024 od 9.00 do 12:00 hodin na Střední škole polytechnické Kyjov. 
 
Program
 
1. Uvítání panem ředitelem.
2. Informace o realizaci projektu IDZ
3. Přijímací zkoušky
4. Rozpočet
5. Různé – diskuze
6. Prohlídka školy
 
 
Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 11
Informace o akci:

Praktická a efektivní komunikace s rodiči

Obsah:

Seminář se zaměřuje na prezentaci vybraných praktických a efektivních principů a způsobů komunikace ve školním prostředí s akcentem na asertivní techniky a zvládání náročných či vyhrocených komunikačních situací. Představuje také specifické kontexty zvládnutí komunikačních situací, ať už jde o dohodu, zvládnutí aktuální situace, nastavování mantinelů či hranic v komunikaci a odražení potenciálního útoku. Na tento seminář navazuje praktický workshop a supervize AK07591 (stejný den od 12:00 do 15:30).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Informace o akci:

Praktická a efektivní komunikace s rodiči

Obsah:

Seminář se zaměřuje na prezentaci vybraných praktických a efektivních principů a způsobů komunikace ve školním prostředí s akcentem na asertivní techniky a zvládání náročných či vyhrocených komunikačních situací. Představuje také specifické kontexty zvládnutí komunikačních situací, ať už jde o dohodu, zvládnutí aktuální situace, nastavování mantinelů či hranic v komunikaci a odražení potenciálního útoku. Na tento seminář navazuje praktický workshop a supervize AK07591 (stejný den od 12:00 do 15:30).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Informace o akci:

Praktická a efektivní komunikace s rodiči

Obsah:

Seminář se zaměřuje na prezentaci vybraných praktických a efektivních principů a způsobů komunikace ve školním prostředí s akcentem na asertivní techniky a zvládání náročných či vyhrocených komunikačních situací. Představuje také specifické kontexty zvládnutí komunikačních situací, ať už jde o dohodu, zvládnutí aktuální situace, nastavování mantinelů či hranic v komunikaci a odražení potenciálního útoku. Na tento seminář navazuje praktický workshop a supervize AK07591 (stejný den od 12:00 do 15:30).

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 9
Informace o akci:

Praktická forma komunikace a spolupráce v týmu a s rodiči

Na tomto odborném setkání se seznámíte s tím, jak efektivně zvládat komunikaci a spolupráci v týmu. Nepohoda v komunikaci (mezi ředitelem-zástupci ředitele-pedagogy-rodiči), se následně obrací proti škole a demotivují pracovníky škol a často také poškozují dobré jméno školy.  V průběhu budete seznámeni s postupy a principy, jak rozpoznat jednotlivé typy kolegů, jak s nimi komunikovat, jakou strategii komunikace a spolupráce s těmito lidmi nastavit, jak složité situace ve školním prostředí zvládnout. Budou uvedeny modelové situace s ukázkou jejich vhodného řešení.  Budete si taktéž moci uvést konkrétní situace, jejichž řešení bude na semináři jako ukázka z praxe s návodem na vhodné řešení.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 12
Informace o akci:

Praktická forma komunikace a spolupráce v týmu a s rodiči 

Na tomto setkání se seznámíte s tím, jak efektivně zvládat komunikaci a spolupráci v týmu. Nepohoda v komunikaci (mezi ředitelem-zástupci ředitele-pedagogy-rodiči), se následně obrací proti škole a demotivují pracovníky škol a často také poškozují dobré jméno školy.  V průběhu budete seznámeni s postupy a principy, jak rozpoznat jednotlivé typy kolegů, jak s nimi komunikovat, jakou strategii komunikace a spolupráce s těmito lidmi nastavit, jak složité situace ve školním prostředí zvládnout. Budou uvedeny modelové situace s ukázkou jejich vhodného řešení.  Budete si taktéž moci uvést konkrétní situace, jejichž řešení bude na semináři jako ukázka z praxe s návodem na vhodné řešení.

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

Kroužek CNC praktika probíhá v hale přesného strojírenství naší školy. Koružek vede učitel odborného výcviku, pan Vladimír Prášek. V názvu kroužku uvádíme MIX z důvodu, že studenti budou pracovat u různých CNC strojů - dle potřeby a uvážení pana učitele. Koružek probíhá 1x za 14 dní, ve středu od 15:00 do 17:00.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 3
Informace o akci:

Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání

 

Obsah: 

Kazuistický seminář s konkrétními příklady dobré praxe. Sdílení zkušeností.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 6
Informace o akci:

Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání

Obsah:

Systém prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. Rozvoj klíčových kompetencí pedagogických pracovníků v tématu předčasných odchodů v oblastech včasné detekce, využívání vhodných nástrojů prevence.

Témata:

 • Koho se to týká?
 • Situace v České republice
 • Vliv na zaměstnanost a příjem
 • Vliv na ekonomiku jednotlivce i státu
 • Prevence a řešení
 • Implementace metody Safe Arrival        

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 8
Informace o akci:

Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání

 

Obsah: 

Kazuistický seminář s konkrétními příklady dobré praxe. Sdílení zkušeností k tématu prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 8
Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 23
Informace o akci:

Práce s hypersenzitivním žákem ve třídě

Obsah: 

Pozor vysoce citlivé. Všechno a všude. Přestimulováno aneb o bezpečném přístupu, přístavu, kontaktu, životu a důležité součásti celku. Webinářem vás provede lektorka Tatina Dumbrava, která se setkává při své práci s citlivými žáky, citlivými rodiči i citlivými kolegy. O zklidnění, hledání kvalit a spokojeném fungování ve třídě a ve světě.

Vzdělávací akce se bude zaměřovat na to, jak zabezpečit klidné místo ve třídě a ve škole, jak naučit pedagogy hypersenzitivitu diagnostikovat u žáků a jak jim pomoci při ataku nebo přetížení. Lektorka také doporučí pomůcky a literaturu pro individuální práci s tématem.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 34
Informace o akci:

Práce s třídním klimatem 

Obsah:

Seminář je určen pro pedagogický sbor II. st. ZŠ Znojmo a cílem semináře je naučit se orientovat v problematice šikanování. Seznámit se se základními pojmy, naučit se rozlišit hranici mezi škádlením a šikanováním, tzn. správně reagovat na vzniklé situace, být ostražitý, nebagatelizovat, ani nepřehánět. Naučit se orientovat v trojrozměrném pohledu šikanování a také se obeznámit se způsoby praktického zvládnutí metod první pomoci při řešení šikany, upozornit na možná rizika vyplývající z používání různých diagnostických nástrojů a metod.

Skládá se ze dvou částí:

1. část: Seznámení s jednotlivými pojmy týkajícími se problematiky šikany: šikana x škádlení, trojrozměrný pohled – kazuistiky

2. část: Seznámení se s vlastní prací ve třídě: interaktivní techniky, diagnostika třídy (prostřednictvím kazuistik)

 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 13
Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Účastníků: 23
Informace o akci:

Přednáška pro žáky se zástupci společnosti Barvy Karel Homola proběhne dne 21.2.2024 na pracovišti Střední školy polytechnické Brno, Jílová, na odloučeném pracovišti Jahodová 54. Přítomní žáci budou během čtyř hodin trvání teoreticky seznámeni s tradičními malířskými metodami dob minulých i současných a prakticky se seznámí rovněž s aktuálními trendy malířské činnosti. 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Účastníků: 54
Informace o akci:

Tato přednáška odborníků z praxe proběhne pod vedením zástupců společnosti Ardex a bude uskutečněna na odloučeném pracovišti Jahodová 54 při Střední škole polytechnické Brno, Jílová. Tematicky bude setkání určeno pro žáky oborů Zedník a Montér suchých staveb. Ze strany přednášejících bude účastníkům teoreticky i prakticky představena tradiční činnost zmíněných oborů činnosti, včetně praktické ukázky a seznámení s aktuálními trendy v oblasti zednictví a sádrokartonářství.

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Ve čtvrtek 4.4.2024 se žáci oboru Malířské a natěračské práce ze tříd MNA1, MNA2, MNA3 zúčastnili přednášky, v rámci projektu OP JAK – Implementace IDZ JMK, na téma dekorativní omítky a stěrky, prováděného zástupcem firmy San Marco.

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Dne 9. 4. 2024 se konala přednáška odborníka z praxe, z firmy HILTI. Zástupce této významné firmy předvedl našim žákům z oboru „Strojírenské práce“ spoustu elektrických a akumulátorových přenosných strojů a strojků. Vyzvedl jejich funkčnost, bezpečnost a spolehlivost. Žáci si stroje prohlédli, ale také vyzkoušeli přímo v praxi. Mohli se názorně přesvědčit o kladných vlastnostech všech přenosných pomocníků používaných při každodenní práci v zaměstnání. Žáci zasypali přednášejícího řadou otázek, které ochotně a odborně zodpovídal.

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Účastníků: 68
Informace o akci:

Firma Prefast sídlící v Nebovidech u Brna se dlouhodobě zabývá výstavbou a montáží dřevostaveb. Tato tematika je ústřední rovněž pro besedu se zástupci této firmy, která proběhne na Střední škole polytechnické Brno, Jílová. Účastnit se jí budou žáci maturitního oboru Dřevostavby; konkrétně žáci prvních, druhých a třetích ročníků.

Obsah besedy bude rozdělen do tří tematických bloků úzce souvisejících s tematikou dřevostaveb, jejich výstavbou a návrhy jejich konstrukcí. Žáci budou seznámeni s těmito bloky témat:

- Mýty ve světě dřevostaveb;

- Dnešní dřevostavby a kam se ubírá moderní výstavba dřevostaveb u nás i ve světě?;

- Možnosti programování a tvorby návrhů dřevostaveb ve 3D programech.

Beseda proběhne v aule Střední školy polytechnické Brno, Jílová.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 20
Informace o akci:

Kulatý stůl - Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání

Kulatý stůl se zaměřuje na aktuální novinky v platných právních předpisech upravujících výchovu a vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Zaměříme se především na připravovanou novelu školského zákona, novelu zákona o pedagogických pracovnících, aplikaci novinek pracovního práva do praxe školy.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 13
Informace o akci:

 

Příprava plánů kariérového poradenství - praktická podpora kariérových poradců

Obsah:

Seminář je zaměřený na podporu praktického profesního rozvoje kariérových poradců za účasti mentorů z praxe. Obsahem jsou praktické příklady a trénink zaměřený na rozhovor.

 

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Program zasedání

 

 1. Zahájení – Ing. Košťál, Mgr. Nespěšný
 2. Zpráva o činnosti Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje, usnesení z posledního zasedání Rady vzdělavatelů a zaměstnavatelů – Ing. Košťál
 3. Informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Ing. Mgr. Návratová (MŠMT ČR)
 4. Aktuální problémy a perspektivy středního odborného školství – zástupci vzdělavatelů
 • Ing. Košťál, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, p. o. – Inovace oborové soustavy
 • RNDr. Koiš, PhD., Střední škola polytechnická Kyjov, p. o. – Negativní dopady připravovaných změn (Phmax, financování výuky malých skupin žáků, nenárokové složky platu pedagogických pracovníků atd.)
 1. Aktuální problémy zaměstnavatelů – zástupci firem a institucí
 • P. Wiesner, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR – Aktuální problémy zaměstnavatelů
 • Ing. Zajíček, MBA., GasNet s. r. o. – Informace o aktivitách Českého plynárenského svazu a zaměstnavatelů v oblasti plynárenství
 • Ing. Šimáček, Český kamnářský institut, z. s. – Aktuální informace
 1. Zpráva o aktivitách Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR – Ing. Ševčík (SPS ČR)
 2. Přestávka, příprava návrhu usnesení – pracovní skupina k přípravě usnesení
 3. Návrh usnesení – Ing. Košťál
 4. Diskuse – řídí Ing. Košťál
 5. Závěr – Mgr. Nespěšný
   

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 7
Informace o akci:

Kulatý stůl - Respekt a důvěra v organizaci

Tvorba respektu a důvěry ve škole jako základních hodnot v týmu. Tvorba pozitivního, podporujícího a bezpečného klimatu v týmu je velmi žádoucí a potřebná. Je to nezbytná podmínka nejen pro dobré vztahy, ale i pro další efektivní rozvoj, růst a optimální výkony. Proto k tomuto cíli zodpovědní lídři směřují. Bez důvěry nevytvoříte žádné růstové a pozitivní klima. Bez důvěry nemáte potřebnou motivaci v týmu. Naopak její absence může vést ke zhoršení výsledků nejen prvotně ve vztazích, ale následně i ve výkonech týmu.

 

Příjemce / partner projektu:
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Účastníků: 17
Informace o akci:

Praktický workshop plný tipů pro rozvoj silných stránek a týmové spolupráce u dětí i dospělých. 

Zážitkovou a zábavnou formou si vyzkoušíme:

 • metody na rozpoznání potenciálu, silných a slabých stránek,
 • postupy, jak zlepšit atmosféru ve třídě i sborovně díky fungující týmové spolupráci,
 • konkrétní aktivity a cvičení, které využijte při práci s žáky i kolegy pedagogy.

 

Lektoruje Vojta Krmíček.

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 8
Informace o akci:

STEAM dílna  pro pedagogy středních škol

téma: Elektronová mikroskopie a aplikace fyziky plazmatu v praxi

lektor: Mgr. Jana  Jurmanová. Ph.D.

5.3. 2024 , PřF MU , Kotlářská 2,13:00-15:00 hod.

 

Jedná se o STEAM aktivitu na téma elektronové mikroskopie, pedagogiky a praktických ukázek plazmatu a jeho aplikací. Součástí STEAM dílny je 45 min odborná přednáška představující fungování elektronového mikroskopu a jeho použití při praktickém fyzikálním výzkumu. Po přednášce a diskuzi bude následovat praktická  ukázka práce na elektronovém mikroskopu spolu s příklady plazmatu a jeho aplikacemi.  

Anotace: 

Elektronový mikroskop je univerzálním nástrojem, který umožňuje detailně nahlédnout do tajů mikrosvěta. Dozvíte se, jak elektronový mikroskop funguje a jak lze díky němu ozvláštnit výuku a zaujmout žáky. Ukážeme vám také, že představit žákům plazma jako speciální stav plynu, není tak složité, jak se zdá. Nízkoteplotní plazma jako lidský nástroj dokáže usnadnit nebo i nahradit některé technologické nebo chemické postupy. Přijďte se s plazmatem seznámit a zjistit více o jeho aplikacích. 

 

Mgr. Jana Adamová
odborný garant MGatematická gramotnost a STEAM pro pedagogy SŠ
projekt Implementace DZ JMK
JCMM, z. s. p. o.
Česká 166/ 11, Brno
tel: +420 725 058 334
jana.adamova@jcmm.cz

 

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 10
Informace o akci:

STEAM klub pro středoškoláky v JMK

Obor: Matematika

Téma: Kryptografické algoritmy

Školitel: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

Budeme se věnovat šifrování v kryptosystému GGH.

Začneme jednoduchými základy teorie matic. Naučíme se matice násobit, pracovat s determinantem. Teorie bude aplikována v kryptografickém systému s veřejným klíčem. Ukáže se, že některé maticové úlohy mohou být výpočetně náročné a že této vlastnosti lze využít při asymetrickém šifrování. 

Společně vytvoříme brožuru se základy teorie a cvičebnicí složenou z kryptosystémů, které navrhneme.

Součástí je:

 • exkurze na pracoviště FSI, kde se seznámíš s vývojem technických projektů: např. Formula Student, Pneumobil, Chicken Wings,
 • 8 setkání 10členného týmu za pololetí, celkem 20 h
 • minikurz prezentačních dovedností,
 • závěrečný STEAM Slam – prezentace prací a setkání s výherci SOČ, výzkumníky, Ph. D. studenty,
 • certifikát o absolvování - možno vložit do žákovského ePortfolia na https://www.startid.cz/,
 • možnost navázat prací v SOČ.
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 9
Informace o akci:
STEAM kluby pro středoškoláky z JMK

Obor: Radioelektronika

Téma: Od dálkového ovladače po satelitní spoje

Školitel: Ing. Michal Kubíček, Ph.D.

Čas konání: 15:00 - 17:30 každé druhé úterý

Během ukázek v laboratořích  budeme řešit, jak správně navrhnout elektroniku pro komunikační systémy, zaměříme se na zpracování signálů mikroprocesory, seznámíme se s pojmem elektromagnetická kompatibilita a s riziky, která plynou z nedodržení zásad návrhu systému s ohledem na EMC. Následně si představíme systémy pro mobilní, satelitní a optické komunikace. Společně navrhneme popis komunikačního systému s vlastními zvolenými parametry. 

Součástí je:

 • exkurze po pracovištích Ústavu radiolelektroniky,
 • 8 setkání 10členného týmu za pololetí, celkem 20 h,
 • minikurz prezentačních dovedností,
 • závěrečný STEAM Slam – prezentace prací a setkání s výherci SOČ, výzkumníky, Ph. D. studenty,
 • certifikát o absolvování - možno vložit do žákovského ePortfolia na https://www.startid.cz/,
 • možnost navázat prací v SOČ.

Pro středoškoláky ze škol v JMK je účast zdarma. Přihlášení je závazné.

Témata dalších klubů najdete na 

https://www.jcmm.cz/steam-kluby-pro-zaky/

 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 12
Informace o akci:

STEAM klub pro středoškoláky v JMK

Obor: Chronobiologie

TémaJak se stát hodinářem svého vnitřního času?

Školitel: Mgr. Vendula Lužná, Ph.D.

Čas konání: 16:00 - 18:30 každé druhé pondělí 12.2. - 20. 5. 2024

Budeme se zabývat oborem, který zkoumá vnitřní hodiny, tedy vlivem světla na náš biorytmus a spánek. Každý si určí chronotyp vlastní  a také u lidí ve svém okolí. Tyto poznatky zasadíme do kontextu světových odborných publikací. Naučíme se získaná data vyhodnocovat a interpretovat.

Součástí je:

 • exkurze do Spánkového centra FB v Brně,
 • 8 setkání 10členného týmu za pololetí, celkem 20 h,
 • minikurz prezentačních dovedností,
 • závěrečný STEAM Slam – prezentace prací a setkání s výherci SOČ, výzkumníky, Ph. D. studenty,
 • certifikát o absolvování - možno vložit do žákovského ePortfolia na https://www.startid.cz/,
 • možnost navázat prací v SOČ.

Pro středoškoláky ze škol v JMK je účast zdarma. Přihlášení je závazné.

Témata dalších klubů najdete na 

https://www.jcmm.cz/steam-kluby-pro-zaky/

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 6
Informace o akci:

STEAM klub pro středoškoláky v JMK

Téma: Materiály pro ukládání vodíku pod elektronovým mikroskopem

Školitel: Ing. Eva Švábenská, Ph.D. 

Začínáme: úterý 13. 2. 2024 od 14:30

Připravíme vzorky slitiny z čistých kovů a budeme analyzovat jejich mikrostrukturu a fázové složení na optickém a elektronovém mikroskopu. Seznámíte se s postupy přípravy vzorků, metalografickou úpravou a s dalšími metodami materiálového výzkumu. Zkoumaná slitina Co-Mg-Ni je perspektivní materiál pro uchovávání a následnou desorpci vodíku.

Součástí je:

 • exkurze po laboratořích Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR,
 • 8 setkání 8členného týmu za pololetí, celkem 20 h,
 • minikurz prezentačních dovedností,
 • závěrečný STEAM Slam – prezentace prací a setkání s výherci SOČ, výzkumníky, Ph. D. studenty,
 • certifikát o absolvování - možno vložit do žákovského ePortfolia na https://www.startid.cz/,
 • možnost navázat prací v SOČ.

Pro středoškoláky ze škol v JMK je účast zdarma. Přihlášení je závazné.

Témata dalších klubů najdete na 

https://www.jcmm.cz/steam-kluby-pro-zaky/

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 14
Informace o akci:

STEAM klub pro středoškoláky v JMK

TémaArchitektura ve veřejném prostoru

Školitel: Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Čas konání: 16:30 - 19:00 každé druhé úterý

Společně projdeme celým procesem podrobné analýzy vybraného místa a navrhováním jeho úpravy. Nahlédneme tak pod pokličku práce architekta. Čeká nás týmová práce, kde budeme společně hledat to nejlepší řešení pro konkrétní zadání, které si společně stanovíme. Můžeme tak změnit kousek města k lepšímu.

Výsledek práce bude prezentován nejen formou grafického výstupu na posteru, ale také formou fyzického modelu, který společně vytvoříme.

Součástí je:

 • exkurze na Fakultě architektury VUT 
 • 8 setkání 10členného týmu za pololetí, celkem 20 h,
 • minikurz prezentačních dovedností,
 • závěrečný STEAM Slam – prezentace prací a setkání s výherci SOČ, výzkumníky, Ph. D. studenty,
 • certifikát o absolvování - možno vložit do žákovského ePortfolia na https://www.startid.cz/,
 • možnost navázat prací v SOČ.

Pro středoškoláky ze škol v JMK je účast zdarma. Přihlášení je závazné.

Témata dalších klubů najdete na 

https://www.jcmm.cz/steam-kluby-pro-zaky/

 

Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Účastníků: 15
Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Účastníků: 14
Informace o akci:

Sdílená výuka partnerských škol v COV - simulační místnost - KG a SZŠ Kyjov skupina 1

Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Účastníků: 19
Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Účastníků: 14
Informace o akci:

Sdílená výuka partnerských škol v COV - simulační místnost - KG a SZŠ Kyjov skupina 2

Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Účastníků: 14
Informace o akci:

Sdílená výuka partnerských škol v COV - simulační místnost - MZBV Břeclav skupina 1

Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Účastníků: 13
Informace o akci:

Sdílená výuka partnerských škol v COV - simulační místnost - MZBV Břeclav skupina 2

Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Účastníků: 18
Informace o akci:

Sdílená výuka partnerských škol v COV - simulační místnost - OA a SZŠ Blansko skupina 1

Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Účastníků: 19
Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 3
Informace o akci:

Sdílení zkušeností SŠ technická a ekonomická Olomoucká

Formou sdílení zkušeností budou účastníci spolu s mentorem (případně konzultantem či odborníkem z praxe) řešit praktické otázky, které jsou pro pedagogy škol na pozici středního managementu aktuální. Témata setkání budou dle aktuálních požadavků účastníků.

Mentor: Ing. Zdeněk Pavlík

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 3
Informace o akci:

Sdílení zkušeností – Přenos nových poznatků z praxe, spolupráce škol

Formou sdílení zkušeností budou účastníci spolu s mentorem/odborníkem z praxe řešit praktické otázky, které jsou pro ředitele středních škol aktuální.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 4
Informace o akci:

Sdílení zkušeností – Přenos nových poznatků z praxe, spolupráce škol

 

Obsah:           

Formou sdílení zkušeností budou účastníci spolu s mentorem/odborníkem z praxe řešit praktické otázky, které jsou pro ředitele středních škol aktuální.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 4
Informace o akci:

Sdílení zkušeností - Přenos nových poznatků z praxe, spolupráce škol

Obsah:

Formou sdílení zkušeností budou účastníci spolu s mentorem(případně konzultantem či odborníkem z praxe) řešit praktické otázky, které jsou pro ředitele středních škol aktuální. Témata setkání budou dle aktuálních požadavků účastníků.

Mentor: Ing. Zdeněk Pavlík, ředitel Střední školy technické a ekonomické Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 4
Informace o akci:

Sdílení zkušeností_Přenos nových poznatků z praxe, spolupráce škol

Formou sdílení zkušeností budou účastníci spolu s mentorem/odborníkem z praxe řešit praktické otázky, které jsou pro ředitele středních škol aktuální.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Informace o akci:

Sdílení zkušeností – Přenos nových poznatků z praxe, spolupráce škol

 

Formou sdílení zkušeností budou účastníci spolu s mentorem/odborníkem z praxe řešit praktické otázky, které jsou pro ředitele středních škol aktuální.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 4
Informace o akci:

Sdílení zkušeností - Řízení organizace, přenos nových poznatků z praxe

Formou sdílení zkušeností budou účastníci spolu s mentorem/odborníkem z praxe řešit praktické otázky, které jsou pro ředitele a zástupce školských zařízení aktuální.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 8
Informace o akci:

Sdílení zkušeností - Řízení organizace a praktické manažerské dovednosti 

Formou sdílení zkušeností budou spolu s mentorem/odborníkem z praxe řešeny praktické otázky, které jsou pro vedoucí pracovníky školských zařízení aktuální.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 12
Informace o akci:

Sebevědomá komunikace

Obsah: 

Jak vypadá sebevědomí? Jak se projevuje? Jak to, co považujeme za sebevědomý signál, přijímá okolí? To jsou otázky, na které najdeme odpověď a zároveň si vyzkoušíme v praktických cvičeních, jak takové signály vypadají, jak je užívat a nezneužívat. Zjistíme, jaký je rozdíl mezi arogancí, strachem, ostychem, nejistotou a sebevědomím. Uvědomíme si, jak naše verbální i neverbální komunikace ovlivňuje okolí, jak sráží či povzbuzuje děti ve třídě. Zjistíme, že celé kouzlo spočívá v jednom z nejstarších fyzikálních zákonů – zákonu akce a reakce.            

 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

Seminář pro učitele odborného výcviku naší školy. Seminář pořádá firma Merlin - PLUS spol. s.r.o. 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 6
Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Setkání ředitelů členských škol Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje

 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Program Shromáždění

 

 1. Zahájení, Usnesení z posledního zasedání Rady vzdělavatelů a zaměstnavatelů (Ing. Košťál)
 2. Zpráva o činnosti Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje a Platforem výuky odborného výcviku a odborných předmětů stavebních oborů v uplynulém období (Ing. Čermák, PhD.)
 3. Informace o projektu IDZ JMK, informace o pokračování projektu (Mgr. Vítek)
 4. Informace o možnostech škol v rámci Projektu Erasmus+ (Mgr. Rozprým)
 5. Aktuální nabídka a informace o činnosti RVC stavebních řemesel JMK (Ing. Tesař)
 6. Diskuse ředitelů k podnětům k jednání následujícího zasedání RVaZ
 7. Prohlídka soutěží odborných dovedností v areálu BVV

 

Shromáždění proběhne formou diskuse k jednotlivým bodům programu.

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

Shromáždění ředitelů členských škol Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje, které se koná ve čtvrtek 9. 11. 2023 od 10,00 hodin v místnosti odborů v areálu Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 636/38b, Brno – Bosonohy.

Program shromáždění:

 1. Zahájení – Ing. Košťál
 2. Zpráva o projektu IDZ JMK – Mgr. Vítek
 3. Aktuální nabídka Regionálního vzdělávacího centra stavebních řemesel JMK – Ing. Tesař
 4.  Podněty ředitelů členských škol k projednání na konferenci Rady vzdělavatelů a zaměstnavatelů dne 6. 12. 2023 – Ing. Košťál
 5. Představení nového odborného garanta COVpS JMK – Ing. Košťál
 6. Vystoupení odborného garanta COVpS JMK – Ing. Čermák
 7. Diskuse k aktuální problematice
 8. Závěr, občerstvení, neformální diskuse

 

           

V Brně dne 19. 10. 2023

 

S pozdravem

Ing. Jan Čermák

odborný garant Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje

 

Ing. Jiří Košťál

ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace

garant Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 4
Informace o akci:

Skupinová konzultace na téma: Extremismus a radikalismus

Ředitelé a zástupci ředitelů školských zařízení budou moci konzultovat jakákoliv odborná témata z oblasti managementu, financí, práva apod., a budou mít možnost obrátit se na konzultanty-odborníky z praxe.

Lektor: Menšík

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Informace o akci:

Skupinová konzultace_Komunikace - škola, rodiče, žáci 2

Skupinové konzultace k jednotlivým odborným tématům z oblasti komunikace, práva apod., účastníci budou mít možnost obrátit se na konzultanty-odborníky z praxe.

Lektor: Ing. Renata Skýpalová Ph. D.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Informace o akci:

Skupinová konzultace

Pedagogičtí pracovníci SŠ budou moci konzultovat jakákoliv odborná témata z oblasti managementu, leadershipu, komunikace, motivace apod. a budou mít možnost obrátit se na konzultanty-odborníky z praxe.

Téma komunikace je velmi žádané a v rámci setkání jsou řešeny aktuální problémy skupiny.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Informace o akci:

Skupinové konzultace - Efektivní motivace pracovníků jako součást řízení školského zařízení

Obsah:

Ředitelé a zástupci ředitelů školských zařízení budou moci konzultovat jakákoliv odborná témata z oblasti managementu, financí, práva apod., a budou mít možnost obrátit se na konzultanty-odborníky z praxe.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Informace o akci:

Skupinové konzultace: Krizová komunikace 1

Obsah:

Ředitelé a zástupci ředitelů školských zařízení budou moci konzultovat jakákoliv odborná témata z oblasti managementu, financí, práva apod., a budou mít možnost obrátit se na konzultanty-odborníky z praxe.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 5
Informace o akci:

Skupinový mentoring: Vedení porad a řešení problémů

Obsah výuky – podrobný přehled témat:

 • Druhy porad (informativní, řešitelská, tvůrčí) a jak je strukturovat
 • Příprava na poradu
 • Doporučení pro jednotlivé fáze porady (příprava na poradu, její zahájení, průběh, zakončení a po poradě)
 • Hlavní komunikační postupy při vedení porady (práce s časem, reflexe dění, posouvání tématu, udílení a odnímání slova, práce s emocemi)
 • Model GROW coby pomůcka ke strukturování řešitelské porady
 • Základní metody pro řešení problémů a přijímání rozhodnutí (cost/benefit analýza, změnový kříž, kriteriální rozhodování)
 • Čtyři styly přijetí rozhodnutí ve skupině (autoritativní, konzultativní, demokratické, delegativní) – výhody a limity, kdy který použít
 • Vizualizace během porady (myšlenkové mapy, ishikawa diagram)
 • Jak na rozproudění kreativity ve skupině. Pravidla pro vedení brainstormingu.
 • Minimum k moderování konfliktů v rámci debat
 • Tipy pro práci s náročnými účastníky a situacemi 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 1
Informace o akci:

Odborná stáž učitele odborného výcviku pana Bc. Daniel Jakub na VUT Brno, u Aleš Polzer, Ing. Ph.D.

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 11
Informace o akci:

Supervize – Efektivní komunikace v praxi pedagoga

Obsah:

Navazující workshop k semináři Praktická a efektivní komunikace s rodiči AK07590. Účastníci získají postupy ke zvládání mimořádných a náročných komunikačních situací ve školním prostředí s akcentem na kontext a role účastníků komunikace a praktické tipy pro zvládání těchto situací.  

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 11
Informace o akci:

Supervize – Motivačně intervenční pedagogická a výchovná práce s dospívajícími žáky

Obsah: 

Jedná se o praktický workshop a supervizi navazující na seminář Motivačně intervenční pedagogická a výchovná práce s dospívajícími žáky AK07588 (stejný den od 8.00 h.), který nabídne výčet specifických situací ve školním prostředí (vymezování se vůči autoritě, nespolupráce atd.), rozbor těchto situací, definuje problémové momenty a úskalí a poskytne inspirace pro řešení těchto situací.

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 17
Informace o akci:

Více informací a možnost registrace na https://jsmenadani.cz/jsme-skola/prednasky

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 2
Informace o akci:

Tandemová výuka českého jazyka.

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 2
Informace o akci:

Tandemová výuka českého jazyka.

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 2
Informace o akci:

Výjezd do podporované školy ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice.

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 1
Informace o akci:

Výjezd do podporované školy Zš a Mš Křtiny.

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 1
Informace o akci:

Návštěva pedagoga z podporované školy.

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 8
Informace o akci:

Dne 18. 10. 2023 proběhlo setkání s pedagogy a asistenty pedagoga na ZŠ Na Valtické Břeclav. 

Cíl setkání: metodická podpora pedagogů, tandemová výuka. Konzultace s třídními učitelkami a asistentkami, tvorba a úprava IVP, tématické plány, způsob hodnocení, didaktické pomůcky, pracovní listy. 

Prezenční listina:

1. Mgr. Pavla Vlčková, ZŠ Herbenova, Břeclav

2. Mgr. Jana Jankovičová, ZŠ Na Valtické, Břeclav

3.Mgr. Yveta Ciprysová, ZŠ Na Valtické, Břeclav

4. Mgr. Hošková Zdena, ZŠ Na Valtické, Břeclav

5. Mgr. Marie Macinková, ZŠ Na Valtické, Břeclav

6. Svatava Ambrožová, ZŠ Na Valtické, Břeclav

7. Kateřina Vlašicová, ZŠ Na Valtické, Břeclav

8. Mgr. Lucie Pražáková, ZŠ Na Valtické, Břeclav

9. Andrea Macounová, ZŠ Na Valtické, Břeclav

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 25
Informace o akci:

Tématika transgenderu a nebinarity u žáků ve škole a práce s nimi

Obsah: 

Akce s předsedou spolku Transparent z.s. Viktorem Heumannem a jeho hostem.

V každé škole a každé třetí třídě se objeví žák s trans či nevyhraněnou genderovou identitou. Jak vnímat vývoj identity jako vývoj procesu, jak na inkluzi trans studujících v prostředí školy?

Kromě základních pojmů a jevů, které dospívající ovlivňují v běžném životě si interaktivní formou osvětlíme proces tranzice i nebinarity ve školním prostředí, včetně rad pro komunikaci a nastavení celého procesu tak, aby vyhovoval legislativě i všem zúčastněným stranám.

Důležitá akce pro všechny pedagogy, asistenty, vychovatele aj. k zorientování v náročném tématu.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 9
Příjemce / partner projektu:
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Informace o akci:

Interaktivní a hravý seminář propojující výchovu k podnikavosti s místně zakotveným učením.

Primárně pro pedagogy SŠ z JMK, pedagogové ZŠ z JMK se mohou hlásit jako náhradníci.

 

Co nás může naučit místo, kde žijeme? Proč jsou města i vesnice skvělými učebnami? Jak vést žáky k podnikavosti a kreativitě mimo budovu školy? A k čemu je dobrá participace a jak ji podpořit?

Interaktivní a hravý seminář propojující výchovu k podnikavosti s místně zakotveným učením.

 

Čekají vás:

 • praktické ukázky aktivit z různých předmětů využívající okolí školy,

 • příklady participativních činností,

 • inspirace, proč, co a jak učit o místě, kde žijeme,

 • cesty, jak podpořit podnikavost žáků, aby se stali spolutvůrci svého bydliště,

 • tipy na zdroje a materiály do výuky.

 

Seminářem vás provedou lektorky Eva Gregorová a Bára Dvořáková, spoluautorky metodických publikací Volání Brna a  Brno zblízka, které si ze semináře odnesete. Více na o publikacích najdete na stránce https://skoly.damenavas.cz/publikace/.

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 16
Informace o akci:

 

více na: jsmenadani.cz

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 19
Informace o akci:

Wellbeing: Resilience v profesi pedagoga, orientovaná na rozvíjení řešení

Obsah:

1. Objevujeme a rozvíjíme psychickou odolnost žáků (2 hod)

Vymezení pojmu resilience.

Základní principy přístupu orientovaného na řešení.

Objevování a rozvíjení zdrojů, které má pedagog k dispozici. Využití vlastních zdrojů v rozvoji sociálních dovedností („k tomu, abychom otevřeli zámek u dveří potřebujeme správný klíč, nikoli analýzu zámku, klíč je řešení, analýza zámku je problém). Namísto rozvíjení problému a otázky „proč“, hledáme odpověď na otázku: „Jakou dovednost potřebuje pedagog objevit, posílit a trénovat? Jak tato dovednost přispěje k předcházení problému nebo dovednosti problém řešit, pokud se už vyskytne?

2. Životní spokojenost – oblasti, které je třeba podpořit (2 hod)

Zmapování oblastí životní spokojenosti. Sebereflexe.

Techniky a aktivity ke zmapování, práce se škálou spokojenosti. Využití koučovacích otázek v přístupech zaměřených na řešeních. Co chci, co potřebuji změnit? Detailní popis změny a vize, stanovení cílů, motto, které připomíná změnu, důvěra žáka ve změnu (zdroje), výzva a rizika, co už má pedagog k dispozici, kdo a co jej podpoří, co mu změna přinese do života a co druhým, kde se na své cestě ke změně již nachází, podle jakých signálů pozná, že se již změna děje, co potřebuje od okolí (podporu, pozitivní zpětnou vazbu) a jak na Záznam: Sledování úspěchů

3. Seberegulace ve stresové situaci, strategie, kterými si pomáháme k rovnováze (2 hod)

Základní informace týkající se stresu: signály, podle kterých pedagog pozná, že je ve stresu, zmapování možných příčin.

Strategie, kterými si pedagog pomáhá k rovnováze. Jak funguje náš mozek, pokud vyhodnotí situaci jako stresovou.

Sebereflexe a aktivity a techniky vedoucí k seberegulaci.

4. Podpora zvládání stresu a budování odolnosti: aktivity pro podporu emočních dovedností, relaxační techniky na zklidnění a uvolnění těla (2 hod)

Prakticky zaměřený blok na cvičení a relaxaci. Tipy a náměty pro sdílení těchto aktivit ve skupině. Možnosti využití při vedení ranního, komunitního kruhu, třídnické hodiny, ve výchově ke zdraví.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 9
Informace o akci:

Wellbeing: Resillience v profesi pedagoga, orientovaná na rozvíjení řešení

Obsah:

Jak nalézt vnitřní sílu a motivaci k dosažení svých cílů? Tento kurz vás provede procesem objevování vašeho vlastního potenciálu a schopností. Naučíte se identifikovat své silné stránky a dovednosti, které vám pomohou překonat překážky a zvládat náročné situace. Získáte nástroje pro posílení své vnitřní motivace, odvahy opustit komfortní zónu a převzít zodpovědnost za svůj život. Tento kurz je určen pro ty, kteří chtějí aktivně pracovat na svém osobním rozvoji a dosáhnout svých cílů s větší jistotou a sebedůvěrou.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 16
Informace o akci:

Čtenářská gramotnost u zrakově postižených žáků - návštěva knihovny Jiřího Mahena, kde nám zkušená lektorka předvede zvukové nahrávky knih pro zrakově postižené žáky. Dále si ukážeme model historického Brna a plastickou mapu autobusového nádraží. Proběhne také ukázka Vysílačky Pro Nevidomé. 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Informace o akci:

Druhý workshop CMP Ibsenka je zaměřen  na pomůcky při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Proběhne prezenční formou v prostorách (třídách) Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Ibsenka Brno, p.o. Workshop povedou metodičky CMP Ibsenka, které po krátkém teoretickém úvodu představí velkou škálu pomůcek dle jedntlivých oblastí ŠVP. Pomůcky budou vystaveny a účastníkům bude poskytnut prostor pro seznámení. Nedílnou součástí workshopu bude diskuse  a prostor pro dotazy jednotlivých účastníků.

Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Účastníků: 15
Informace o akci:

Vážené kolegyně a kolegové, členové platformy COV zdravotnictví,

srdečně Vás zveme na odborný workshop s tématem NOVÉ TRENDY V ONKOLOGICKÉ PREVENCI A LÉČBĚ, který proběhne na SZŠ Brno, Jaselská a poté na Masarykově onkologickém ústavu. 

Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem přednášky a exkurzi na MOÚ.

Program:

8:00 – 8:15          Prezence

8:15 – 11:30        Přednášky – SZŠ Brno, Jaselská

 • denní stacionář (pí Eva Vykoukalová)
 • prevence onkologického onemocnění GIT (Bc. Petra Absolonová, MBA)
 • biobanka v MOÚ (RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.)
 • prevence onkologického onemocnění prsu (Bc. Petra Absolonová, MBA)

11:30 – 12:00     Přestávka, oběd

12:30 – 14:30     Praktický blok – MOÚ, Žlutý kopec

 • kompenzační pomůcky v onkologii (pí. Kateřina Bauerová, MBA)
 • biobanka
 • radiologie a lineární urychlovač
Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 6
Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Příjemce / partner projektu:
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Účastníků: 15
Informace o akci:

Vážené kolegyně a kolegové, členové platformy COV zdravotnictví,

srdečně Vás zveme na odborný workshop s tématem NOVÉ TRENDY V ONKOLOGICKÉ PREVENCI A LÉČBĚ, který proběhne na SZŠ Brno, Jaselská a poté na Masarykově onkologickém ústavu. 

Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem přednášky a exkurzi na MOÚ.

Program:

8:15 – 8:30          Prezence

8:30 – 11:30        Přednášky – SZŠ Brno, Jaselská

 • denní stacionář (pí Eva Vykoukalová)
 • prevence onkologického onemocnění GIT (Bc. Petra Absolonová, MBA)
 • biobanka v MOÚ (RNDr. Kateřina Nováková, Ph.D.)
 • prevence onkologického onemocnění prsu (Bc. Petra Absolonová, MBA)

11:30 – 12:00     Přestávka, oběd

12:30 – 14:30     Praktický blok – MOÚ, Žlutý kopec

 • kompenzační pomůcky v onkologii (pí. Kateřina Bauerová, MBA)
 • denní stacionář
 • biobanka
 • radiologie a lineární urychlovač

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 8
Informace o akci:

Záměrné sebepoškozování u dětí a náctiletých

Obsah:

Účastníci prostřednictvím výkladů, kazuistik a diskuzí porozumí příčinám sebepoškozování a jejich dopadům na školní výkon dítěte a na jeho vztahy s vrstevníky i pedagogy. Prostřednictvím skupinové práce lektor účastníky seznámí s technikami a postupy, díky nimž mohou dětem, které se sebepoškozují, pomoci lépe zvládat vysoké nároky, které na ně škola klade po stránce celkové adaptace, sociálních dovedností a emoční regulace. Prostřednictvím workshopu se účastníci naučí volit a uplatňovat vhodný přístup k dětem, které se sebepoškozují vzhledem k celkovému kontextu, ve kterém se dítě nachází.

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Jihomoravský kraj
Účastníků: 13
Informace o akci:

Náhled do vyučování v 1. a 2. třídě u podpořených pedagogů a následná konzultace

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 11
Informace o akci:
 

Workshop pro pravidelné  účastníky probíhajících STEAM klubů  https://www.jcmm.cz/steam-kluby-pro-zaky/

Jak citovat?

15:00 - 16:00

Budeme si povídat o plagiátorství, citačních metodách, pravidlech pro citování a tvorbu citací, jejich generování.

lektorka: PhDr. Martina Machátová


Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 9
Informace o akci:
 

Workshop pro pravidelné  účastníky probíhajících STEAM klubů  https://www.jcmm.cz/steam-kluby-pro-zaky/

Jak vyhledávat zdroje v odborné literatuře?

15:00 - 16:00

Účastníci obdrží tipy a aktuální informace o vyhledávání zdrojů v odborné literatuře při psaní akademického textu.

lektorka: PhDr. Martina Machátová


Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 9
Informace o akci:

lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

téma: Úlohy státní maturity z matematiky

zasedací místnost 503, 5. patro

 

Mgr. Jana Adamová
odborný garant MG a STEAM pro pedagogy
projekt Implementace DZ JMK
JCMM, z. s. p. o.
Česká 166/ 11, Brno
tel: +420 725 058 334
jana.adamova@jcmm.cz

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 10
Informace o akci:

 

M konzultace pro pedagogy SŠ

Úlohy z celostátní matematické soutěže SŠ

odborný lektor: Mgr. Simona Ježová

V rámci konzultace se zaměříme na zadání v jednotlivých kategoriích soutěže, ve kterém se využívá jakýkoliv typ rovnice nebo soustavy rovnic.

 

Mgr. Jana Adamová
odborný garant MG a STEAM pro pedagogy
projekt Implementace DZ JMK
JCMM, z. s. p. o.
Česká 166/ 11, Brno
tel: +420 725 058 334
jana.adamova@jcmm.cz
 

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.

 

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 20
Informace o akci:

Účinná komunikace s agresivními, zamlklými, málo se prosazujícími, integrovanými žáky

Obsah: 

Paní lektorka PhDr. Nora Gavendová, speciální pedagožka a psychoterapeutka, vás provede specifiky a technikami komunikace s náročným žákem s pasivním, agresivním, asertivním stylem chování a doporučí účinné intervence. Efektivní kognitivně behaviorální postupy uplatňované ve školním i mimoškolním prostředí – režimová opatření, monitoring, pozitivní posilování žádoucího chování, nácvik podle vzoru, expoziční terapie, behaviorální smlouvy, vyhasínání, žetonové hospodaření, zaplavení, tvarování, práce s rodiči.

Jednotlivé bloky jsou prokládány praktickým nácvikem a modelováním problémových situací v interpersonální komunikaci.

 

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 20
Informace o akci:

Účinná komunikace s agresivními, zamlklými, málo se prosazujícími, integrovanými žáky

Obsah:

V teoretické části budou probrány: některé důvody agresívního, a naopak nesmělého chování integrovaných žáků, význam a druhy komunikace, rozdělení komunikace, chování v komunikaci (pasivní, agresivní, asertivní), asertivita a asertivní práva, techniky asertivity: podávání zpětné vazby, podávání a přijímání komplimentu, asertivní „ne“, gramofonová deska, empatické naslouchání, požádání o laskavost. V teoretické části se účastníci webináře také dozvědí o pravidlech aktivního naslouchání a o doporučeních, jak přijmout a vyjádřit kritiku a o specifikách komunikace s dětmi.

Praktická část je věnována nácviku a modelování problémových situací v interpersonální komunikaci.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 25
Informace o akci:

Účinné intervence při práci s úzkostnými žáky a studenty – konzultace

Obsah: 

Konzultace ke konkrétním kazuistikám ve třídě.

Lektorka PhDr. Nora Gavendová, speciální pedagog a zkušená psychoterapeutka, aktivně pracuje s mládeží v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Lektorka odborně vysvětlí pojem úzkost, kognitivně-behaviorální model vzniku úzkosti a její udržování, představí teoretická východiska kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a nejčastější úzkostné poruchy v dětském věku.

Provede pedagogy přehledem technik, které se řadí ke KBT přístupům a jsou dobře použitelné pro pedagogy, psychology i terapeuty, kteří pracují s úzkostnými dětmi a žáky (škola, třída).

Interaktivní část je věnována konzultacím a konkrétním kazuistikám a diskusi o dané problematice.

Na závěr doporučení konkrétní literatury dostupné na trhu, týkající se účinných terapeutických technik pro práci s mládeží.

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 11
Informace o akci:

Školní metodik prevence na škole

Seminář se skládá ze dvou částí:

1. část: Funkce školního metodika prevence – (kvalifikační předpoklady pro činnost ŠMP, úkoly vyplývající z této funkce, možná spolupráce s dalšími institucemi atd.)

•             Specifika postavení ŠMP v ZŠ i SŠ                                                            

•             Co dělat, když jsem jmenován do funkce ŠMP                                  

•             Činnost ŠMP                                                                                                    

•             Povinná dokumentace ŠMP                                                                      

2. část: Minimální preventivní program – tvorba, hodnocení

•             Co bychom potřebovali vědět, než začneme tvořit MPP                               

•             Minimální preventivní program                                                               

•             Legislativa vztahující se k problematice soc. nežádoucích jevů   

•             Dobrá praxe – výměna zkušeností

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 12
Informace o akci:

Informace na www.jsmenadani.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace