Seznam realizovaných akcí

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 16
Informace o akci:

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Obsah:

 

Seminář zaměřen na problematiku žáků se SVP ve starším školním věku. Pozornost bude věnována legislativnímu rámci a základním pojmům, které se vztahují k inkluzivnímu vzdělávání (inkluze, žák se SVP, PLPP, IVP, PO). Blíže se pak podíváme na některá podpůrná opatření, zejména na uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky a přijímacího řízení na střední školy. 

Na konkrétních příkladech budou představeny vyučovací metody, které se lektorce osvědčily při práci se žáky se SVP. Jedná se o především o metody kooperativní výuky.

 

Příjemce / partner projektu:
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Účastníků: 12
Příjemce / partner projektu:
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Účastníků: 12
Příjemce / partner projektu:
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Účastníků: 14
Příjemce / partner projektu:
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Účastníků: 1
Příjemce / partner projektu:
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 10
Informace o akci:

Jarní škola leadershipu

Stát se takovým lídrem, jakým byste chtěli být. 

Lektorka: Alexandra Hubáčková, MA, PhD.

Téma: Jak vybudovat samostatný tým, který táhne za jeden provaz

Termín: 10. 5. 2022, 9:00 - 12:30

Nejde nám o to udělat z vás superhrdiny, chceme abyste si našli svůj styl, ve kterém Vám bude dobře a díky kterým si můžete i ušetřit zbytečných pár přešlapů na vaší cestě kupředu. 

Konkrétně se budeme věnovat tomu, jaké jsou v leadershipu trendy a jakým leaderem byste vlastně chtěl/a být? 

Co se vůbec ve vedení lidí osvědčuje a co naopak vůbec nestojí za to zkoušet? 

Efektivní vedení týmu vyžaduje efektivní nástroje, naučíte se základní a jednoduché koučovací dovednosti pro efektivní vedení svého týmu. 

 

Kapacita kurzu je pro individuálnější přístup a komfort účasntníků omezen na max. 15 účastníků. 

Parkování v nedalekých parkovacích domech Domini park či JD parking u Janáčkova divadla. 

 

 

Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 8
Informace o akci:

Letní škola leadershipu

 

 

Lektorka: Alexandra Hubáčková, MA, PhD.

Téma: Jak prosadit změny a přesvědčit k nim ostatní

Termín: 29.6.2022, 9:00 - 12:30

 

Změna je konstantní. Naučte se jako lídr se změnou pracovat. 

Jak komunikovat zavádění změn do týmu?

Jak do změny zapojit všechny členy týmu? 

Jak udržet svoji motivaci pro změnu? Jak ke změně motivovat svůj tým? 

Lze využít metafory a příběhy během změn?

Seznamte se s uměním prodat svůj nápad. 

 

 

Kapacita kurzu je pro individuálnější přístup a komfort účasntníků omezena na max. 15 účastníků. 

Parkování v nedalekých parkovacích domech Domini park či JD parking u Janáčkova divadla. 

 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 19
Informace o akci:

Školení probíhá na Střední škole André Citroëna Boskovice, náměstí. 9. května 2153/2a - garant aktivity. 

Program školení:

 1. Připomenutí 1. generace plně elektrických vozidel BEV
 2. Představení změn 2. generace oproti první generaci.
 3. Změny na trakční baterii.
 4. Změny na elektromotoru.
 5. Hybridní vozidla obecně.
 6. Představení změn na vozidlech PHEV druhé generace.
 7. Představení Mild hybridních vozidel MHEV.

 

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 10
Informace o akci:

Aktivita je zaměřena na sdílení zkušeností v oblasti 3D technologií, konkrétně 3D tisku a 3D scanování. 

Začátek v 8:00h.

Ukončení max v 15:00h.

 

Aktivita nemá striktně daný harmonogram, bude prostor pro individuální konzultování problematiky ve výuce na školách (setkání je koncipováno primárně pro začátečníky).

Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Informace o akci:

Aktivita je zaměřena na sdílení zkušeností v oblasti 3D technologií, konkrétně 3D tisku a 3D scanování. 

Začátek v 8:00h.

Ukončení max v 15:00h.

 

Aktivita nemá striktně daný harmonogram, bude prostor pro individuální konzultování problematiky ve výuce na školách (setkání je koncipováno primárně pro začátečníky).

Příjemce / partner projektu:
Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace
Účastníků: 45
Příjemce / partner projektu:
Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Účastníků: 12
Informace o akci:

Zveme vás na další z řady seminářů pro pedagogy se zaměřením na nejaktuálnější hrozby kyberprostoru. 

Přednášet bude opět náš oblíbený etický hacker Ing. Jan Nguyen z firmy DoxoLogic s.r.o.

Pořádný raut a příjemná atmosféra zajištěna. Těšíme se na vás!

OA a SOU Veselí nad Moravou

Příjemce / partner projektu:
Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Účastníků: 12
Informace o akci:

Zveme vás na další z řady seminářů pro pedagogy se zaměřením na nejaktuálnější hrozby kyberprostoru. 

Přednášet bude opět náš oblíbený etický hacker Ing. Jan Nguyen z firmy DoxoLogic s.r.o.

Pořádný raut a příjemná atmosféra zajištěna. Těšíme se na vás!

OA a SŠP Veselí nad Moravou

Příjemce / partner projektu:
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Příjemce / partner projektu:
Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
Informace o akci:
poznávání rostlinného a živočišného materiálu, mikroskopování, sestavování herbáře, BOZP, práce s laboratorní technikou, základní laboratorní dovednosti, reakce chemických látek. Žáci budou pracovat s mikroskope, budou se učit připravovat vzorky pro mikroskopování. Žáci budou provádět důkazy na přítomnost chemických látek, naučí se pracovat s laboratorním sklem a základními laboratorními přístroji
Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

RVCSŘ JmK je soustavně dovybavováno nejmodernějšími technologiemi, a proto dalším krokem se jeví pořízení technologií a software související s projektem „Chytrý dům“. Tyto zařízení by měly oslovit nejen nastupující generaci stavařů, ale i stávající garnituru.

Příjemce / partner projektu:
Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Účastníků: 16
Informace o akci:

Krásný den!

Dovolte, abychom Vás pozvali na 2. seminář digitální gramotnosti pro pedagogické pracovníky. Jmenuje se Byl jednou jeden spam a opět se v něm budeme bavit o podstatných tématech kybernetické bezpečnosti.
 
Seminářem nás provede oblíbený a hlavně ostřílený etický hacker Ing. Jan Nguyen z firmy DoxoLogic, s.r.o. Kurz bude koncipován tak, aby pobavil, zaujal a hlavně předal důležité poznatky nejen úplným IT začátečníkům, ale i ostříleným IT harcovníkům. Proto jej doporučujeme úplně všem!
 
Na vaši účast se budeme těšit!
Obchodka Veselí
Příjemce / partner projektu:
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Účastníků: 12
Informace o akci:

Aktivita je zaměřena na sdílení zkušeností v oblasti výuky programování CNC strojů pomocí CAD/CAM - SolidCAM. 

Časový rozsah 08:00 - max 15:00.

 

Harmonogram:

 1. Registrace účastníků 8:00-8:30 hod
 2. Prezentace firmy SolidCAM – 5-osé frézování
 3. Prezentace firmy SolidCAM – 4-osé frézování
 4. Prezentace Mistra ČR v CNC frézování 2022 – Skills Czech republic - Martin Češka
 5. Ukázka certifikace SolidCAM pro učitele
 6. Volná diskuse - individuální problematika, sdílení zkušeností


Aktivitu zaštiťuje firma SolidVision. Školitel SolidCAM bude během aktivity k dispozici. Aktivitu povede UOV Mgr. Vít Gajdoš, cetifikovaný učitel pro SolidCAM.

Příjemce / partner projektu:
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Informace o akci:

CNC praktika převážně na CNC strojích ATOS. Aktivitu vede mistr odborného výcviku pak Milan Rusiňák. Aktivita probíhá v hale přesného strojírenství na naší škole.

Příjemce / partner projektu:
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Informace o akci:

CNC praktika převážně na CNC strojích ATOS. Aktivitu vede mistr odborného výcviku pak Milan Rusiňák. Aktivita probíhá v hale přesného strojírenství na naší škole.

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:
Poradní orgán COVpS JMK pro řešení aktuálních problémů vzdělavatelů zabývajících se odborným vzděláváním ve stavebních a se stavebnictvím souvisejících oborech vzdělávání a problémů zaměstnavatelů ve stavebnictví v JMK. Poradní orgán Jihomoravského kraje při rozhodování v oblasti středního odborného stavebního školství a potřeb stavebnictví v JMK.
Příjemce / partner projektu:
Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace
Účastníků: 24
Příjemce / partner projektu:
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Účastníků: 22
Informace o akci:

Práce s chybou představuje jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení.  Cílem workshopu je získat inspiraci pro práci s chybou. Budeme společně hledat odpovědi na otázky: Jaký je můj vztah k chybě? Co je příčinou chyby? Jak reagovat na chybu, abychom ji společně s žáky využili pro další učení?

Přihlaste se zde: LIPKA

Příjemce / partner projektu:
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Účastníků: 16
Informace o akci:
Civilizační choroby – epidemie moderní doby
V naší společnosti rok od roku stoupá výskyt tzv. „onemocnění z blahobytu“. Přijďte podiskutovat s absolventkou farmaceutické fakulty MU o možnostech, jak těmto chorobám předcházet.
 
Přednáška s ohledem na situaci COVID-19, bude uskutečněna distanční firmou prostřednictví aplikace MS TEAMS
Příjemce / partner projektu:
JCMM, z. s. p. o.
Účastníků: 10
Informace o akci:
Deskové hry motivované bájným světem
Příjemce / partner projektu:
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Příjemce / partner projektu:
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Účastníků: 10
Informace o akci:

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba (P34)

Mendlovo nám. 1/3. 603 00 Brno

v rámci projektu iKAP JMK II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

 pořádá dne 20. dubna 2021 v 15.00 hod.

odbornou přednášku přes MS Teams na téma