Seznam realizovaných akcí

 

Příjemce / partner projektu:
Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Účastníků: 16
Informace o akci:

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Obsah:

 

Seminář zaměřen na problematiku žáků se SVP ve starším školním věku. Pozornost bude věnována legislativnímu rámci a základním pojmům, které se vztahují k inkluzivnímu vzdělávání (inkluze, žák se SVP, PLPP, IVP, PO). Blíže se pak podíváme na některá podpůrná opatření, zejména na uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky a přijímacího řízení na střední školy. 

Na konkrétních příkladech budou představeny vyučovací metody, které se lektorce osvědčily při práci se žáky se SVP. Jedná se o především o metody kooperativní výuky.

 

Příjemce / partner projektu:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Účastníků: 1
Informace o akci:

Setkání metodicckých týmů projektu - společné jednání, na které naváže jednání metodického týmu managementu škol.

Program - společná část::

1. Informace o projektu

2. Výstupy a formuláře k jedn. aktivitám

3. Seznámení s komunikačním prostředím (MS Teams)

4. dotazy a odpovědi na ně

Program  metodického týmu managementu

1. Zapojení škol do projektu

2.. Dopady opatření vlády na naplnění ŠVP a možnosti jejich řešení

3. AKtuální problémy v oblasti práva a ekonomiky

4. Diskuze.

Příjemce / partner projektu:
Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
Informace o akci:
poznávání rostlinného a živočišného materiálu, mikroskopování, sestavování herbáře, BOZP, práce s laboratorní technikou, základní laboratorní dovednosti, reakce chemických látek. Žáci budou pracovat s mikroskope, budou se učit připravovat vzorky pro mikroskopování. Žáci budou provádět důkazy na přítomnost chemických látek, naučí se pracovat s laboratorním sklem a základními laboratorními přístroji
Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:

RVCSŘ JmK je soustavně dovybavováno nejmodernějšími technologiemi, a proto dalším krokem se jeví pořízení technologií a software související s projektem „Chytrý dům“. Tyto zařízení by měly oslovit nejen nastupující generaci stavařů, ale i stávající garnituru.

Příjemce / partner projektu:
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Účastníků: 16
Informace o akci:

Krásný den!

Dovolte, abychom Vás pozvali na 2. seminář digitální gramotnosti pro pedagogické pracovníky. Jmenuje se Byl jednou jeden spam a opět se v něm budeme bavit o podstatných tématech kybernetické bezpečnosti.
 
Seminářem nás provede oblíbený a hlavně ostřílený etický hacker Ing. Jan Nguyen z firmy DoxoLogic, s.r.o. Kurz bude koncipován tak, aby pobavil, zaujal a hlavně předal důležité poznatky nejen úplným IT začátečníkům, ale i ostříleným IT harcovníkům. Proto jej doporučujeme úplně všem!
 
Na vaši účast se budeme těšit!
Obchodka Veselí
Příjemce / partner projektu:
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Informace o akci:

CNC praktika převážně na CNC strojích ATOS. Aktivitu vede mistr odborného výcviku pak Milan Rusiňák. Aktivita probíhá v hale přesného strojírenství na naší škole.

Příjemce / partner projektu:
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Informace o akci:
Poradní orgán COVpS JMK pro řešení aktuálních problémů vzdělavatelů zabývajících se odborným vzděláváním ve stavebních a se stavebnictvím souvisejících oborech vzdělávání a problémů zaměstnavatelů ve stavebnictví v JMK. Poradní orgán Jihomoravského kraje při rozhodování v oblasti středního odborného stavebního školství a potřeb stavebnictví v JMK.
Příjemce / partner projektu:
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Účastníků: 22
Informace o akci:

Práce s chybou představuje jedny ze dveří, kterými můžeme vstoupit do formativního hodnocení.  Cílem workshopu je získat inspiraci pro práci s chybou. Budeme společně hledat odpovědi na otázky: Jaký je můj vztah k chybě? Co je příčinou chyby? Jak reagovat na chybu, abychom ji společně s žáky využili pro další učení?

Přihlaste se zde: LIPKA

Příjemce / partner projektu:
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Účastníků: 16
Informace o akci:
Civilizační choroby – epidemie moderní doby
V naší společnosti rok od roku stoupá výskyt tzv. „onemocnění z blahobytu“. Přijďte podiskutovat s absolventkou farmaceutické fakulty MU o možnostech, jak těmto chorobám předcházet.
 
Přednáška s ohledem na situaci COVID-19, bude uskutečněna distanční firmou prostřednictví aplikace MS TEAMS
Příjemce / partner projektu:
Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba
Účastníků: 10
Informace o akci:

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba (P34)

Mendlovo nám. 1/3. 603 00 Brno

v rámci projektu iKAP JMK II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

 pořádá dne 20. dubna 2021 v 15.00 hod.

odbornou přednášku přes MS Teams na téma